De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ervaringen met paarden en honden als coach

De kracht van paarden en honden in de persoonlijke ontwikkeling van kinderen

Ervaringen met paarden en honden als coach

De kracht van paarden en honden in de persoonlijke ontwikkeling van kinderen

Samenvatting

De Ponyvriendjes te Holten is een kleinschalig bedrijf dat therapie met paarden en honden aanbiedt. Bij de Ponyvriendjes staat het vertrouwen en plezier voorop. De cliënten die bij de Ponyvriendjes komen hebben een verscheidenheid aan problematiek. In het onderzoek is dit toegespitst op ADHD, het autismespectrumstoornis, hechtingsproblematiek en de persoonlijke ontwikkeling. De Ponyvriendjes merkt een terugloop van cliënten doordat er sinds de ontwikkelingen van de Wmo veel gekort wordt op de PGB’s. Daarom is het van belang dat er onderzoek gedaan wordt naar de ervaringen van de cliënten en hun ouders om zo op lange termijn aan de gemeente te kunnen tonen en erkenning te verkrijgen voor deze vorm van ondersteuning. Middels vragenlijsten zijn de cliënten en hun ouders benaderd om hun ervaringen met de therapie bij de Ponyvriendjes in kaart te brengen. De resultaten zijn verdeeld in twee thema’s; de ervaringen van de cliënten en ouders bij de Ponyvriendjes en de verandering in de persoonlijke ontwikkeling bij de cliënt. De uitkomsten laten zien dat de cliënten en hun ouders de therapie als positief ervaren. De therapie wordt als laagdrempelig gezien, waar er een verschil is tussen de groep die doelgericht de therapie komen volgen en de groep die hobbymatig komen. Daarbij ervaart de groep cliënten die met een hobbymatige insteek bij de Ponyvriendjes komen het meer als een leuke activiteit en minder therapeutisch. Toch komt naar voren dat bij beide groepen zowel de cliënten als de ouders een positieve ontwikkeling ervaren in de persoonlijke ontwikkeling. In dit onderzoek zijn ook aanbevelingen ten opzichte van de opdrachtgever geformuleerd. De eerste aanbeveling naar aanleiding van dit onderzoek isom de therapie meetbaar te maken door middel van bijvoorbeeld een nulmeting met bijbehorende evaluatiegesprekken. Op deze manier kan verantwoording afgelegd worden naar de gemeente. Wij zouden aanbevelen om door middel van een onderzoek een meetinstrument te (laten) ontwikkelen.
In de antwoorden op de vragenlijsten is naar voren gekomen dat niet alle ouders dezelfde verwachtingen van de therapie hebben. Onze aanbeveling is om vooraf met ouders de verwachtingen te bespreken en tussendoor te evalueren waar het kind in de ontwikkeling staat en welke stappen nog gezet gaan worden. De laatste aanbeveling is om vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Wij bevelen aan om bij dit onderzoek een meer kwalitatieve insteek te hanteren. Dit houdt in dat er persoonlijk met cliënten en ouders in gesprek gegaan wordt om zo meer diepgang te creëren.
 
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2017-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk