De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hyper- en hypogevoeligheid voor sensorische prikkels bij een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

In hoeverre wijken de sensorische profielen van volwassenen met een ASS diagnose af van volwassenen zonder ontwikkelingsstoornis?

Hyper- en hypogevoeligheid voor sensorische prikkels bij een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

In hoeverre wijken de sensorische profielen van volwassenen met een ASS diagnose af van volwassenen zonder ontwikkelingsstoornis?

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Psychodiagnostiek en Advies Centrum Twente (PACT) Mediant. Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre sensorische profielen van volwassenen met een autismespectrum stoornis (ASS) afwijken van volwassenen zonder ontwikkelingsstoornis. Dit wordt onderzocht met behulp van twee zelfinventarisatie vragenlijsten: de Adolescent Adult Sensory Profile (AASP) en de Brief Symptom Inventory (BSI).
 
In het DSM-V criterium voor ASS is het nieuwe symptoom sensorische hyper- of hypogevoeligheid opgenomen. De sensorische prikkelverwerking bij mensen met ASS verloopt anders dan bij personen zonder een ontwikkelingsstoornis. Bij mensen met ASS is vaker sprake van hyper- of hypogevoelig. Er ontstaat een probleem wanneer de sensorische input moet worden gebruikt bij het reageren op de omgeving of op opdrachten ontstaat er een probleem.
 
De respondenten in dit onderzoek zijn cliënten die voor psychologisch onderzoek en onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen (ASS en/of ADHD) zijn aangemeld bij PACT tussen 1 juli en 1 november 2015. Er zijn twee onderzoeksgroepen gevormd: één groep met ASS en één groep zonder ontwikkelingsstoornissen. De psychologische klachten van de onderzoeksgroepen zijn gescreend met de BSI. Daarnaast zijn de onderzoeksgroepen vergeleken op hun sensorische profiel. De sensorische prikkelverwerking is onderzocht met de AASP. Hierin worden vier kwadranten geanalyseerd; gebrekkige registratie, prikkels zoekend, sensorische gevoeligheid en het kwadrant prikkelvermijdend.
 
Tijdens het onderzoek bleek de respons van de afdeling PACT onvoldoende. Hierop is besloten om de afdeling Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) bij het onderzoek te betrekken. Dit leverde uiteindelijk 57 respondenten op tussen de 18 en 61 jaar. De onderzoeksgroep met ASS bevat 29 respondenten en de onderzoeksgroep zonder ontwikkelingsstoornissen bevat 28 respondenten.
 
De resultaten tonen aan dat er geen verschillen zijn tussen de sensorische prikkelverwerking van volwassenen met een ASS en volwassenen zonder ontwikkelingsstoornis. Verder is aangetoond dat psychopathologie geen storende factor is bij de sensorische prikkelverwerking van cliënten met ASS. Daarnaast zijn er geen verschillen gevonden tussen de ASS subgroepen wat betreft hun sensorische profiel. Tussen de leeftijdsklassen en de sensorische kwadranten is ook geen verschil gevonden. Tot slot is sensorische prikkelverwerking tussen de geslachten vergeleken. Er is een verschil gevonden op het kwadrant gebrekkige registratie. Vrouwen rapporteren hier meer problemen dan mannen. Deze conclusies moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd vanwege de kleine steekproefomvang. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2016-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk