De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De sleutel tot succes; onderzoek naar evenementenstrategieën van best practice bedrijven

De sleutel tot succes; onderzoek naar evenementenstrategieën van best practice bedrijven

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Wereldrestaurant Dara. Dit onderzoek gaat in op evenementenstrategieën die zorgen voor het succesvol organiseren en uitvoeren van evenementen.
Wereldrestaurant Dara is sinds 24 september 2010 geopend. Het bedrijf is gevestigd in Amersfoort, tegenover het toekomstige Eemkwartier. De core business van Dara is het Food & Beverage concept. Daarnaast vervullen evenementen een belangrijke rol om de visie ‘hedendaagse culturele ontmoetingsplaats’ te verwezenlijken.
Aangezien er tot op heden weinig evenementen zijn georganiseerd en er weinig ervaring is in het organiseren van evenementen wil het managementteam graag een onderzoek naar bestaande evenementenstrategieën van best practice bedrijven die overeenkomende doelstellingen en visie nastreven als Dara. Ook zal in dit onderzoek opgenomen worden wat de invloed is van de komst van het Eemkwartier op het gebied van de evenementen bij Dara.
De beleidsvraag luidt als volgt:
“Hoe kunnen de te organiseren evenementen succesvol worden neergezet, uitgaande van de doelen van wereldontmoetingsplek Dara en inspelend op de ontwikkelingen van het Eemkwartier op het gebied van evenementen.”
Om meer duidelijkheid te krijgen in evenementenstrategieën is er aan de hand van een literatuur onderzoek het model ‘phases of project management’ geanalyseerd. Deze theorie behandeld vijf fasen voor de organisatie van een evenement en tien bijkomende aspecten. Alle aspecten dienen tijdens de organisatie ingevuld te worden.
Om een beter beeld te krijgen van de huidige situatie van Dara is er een interne evenementenanalyse gedaan aan de hand van gesprekken met de eigenaar B. Yokus. Ondanks het succes van het eerste evenement blijkt dat er weinig ervaring is in het organiseren van evenementen, in het organiseren van evenementen met regelmaat en dat er geen duidelijke projectplanning aanwezig is.
Na de huidige situatie volledig in kaart te hebben gebracht is het onderzoek gestart naar de ontwikkelingen van het Eemkwartier. In het toekomstige tweede stadscentrum van Amersfoort komt het Eemhuis, met daarin vier verschillende culturele instellingen. Deze instellingen organiseren dezelfde soort evenementen als Dara en kunnen in de toekomst een bedreiging voor Dara vormen. Binnen het Oliemolenkwartier, onderdeel van het Eemkwartier, komt een bedrijfsverzamelgebouw waarvan de verwachting is dat creatieve professionals hun kantoor vestigen in het pand. ‘Creatieve professionals’ is een doelgroep waar Dara zich op richt. De nieuwe vestiging van de Hogeschool Utrecht in het Oliemolenkwartier biedt vanaf september opleidingen aan. De HU heeft Dara benaderd voor samenwerking in de toekomst. Dankzij de samenwerking met de HU wordt de doelgroep ‘jong en early adopters’ dichterbij Dara gebracht.
Om een evenementenstrategie te ontwikkelen is er gekeken naar de strategieën van best practice bedrijven. Aan de hand van interviews is er inzicht verkregen in de succesfactoren, leerpunten en strategieën van best practice bedrijven.
Bij het organiseren van evenementen is samenwerken heel belangrijk. Door te samenwerken ontstaan er verschillende voordelen zoals publiciteit via meerdere kanalen en een breder publiek wordt aangesproken. Daarnaast is het noodzaak dat het aspect ‘design’ goed wordt neergezet. Dit moet voldoen aan een bepaalde gestelde kwaliteitseis vanuit de organisatie. Het aspect ‘design’ is voor meerdere organisaties een leerpunt geweest, wat het belang hiervan weergeeft. De strategieën van de best practice bedrijven zijn verschillend, de interessante bevindingen zijn in het rapport omschreven.
Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat samenwerking de belangrijkste succesfactor is binnen een evenementenstrategie. Met het oog op het toekomstige Eemkwartier en dus toekomstige concurrentie is het aan te raden samenwerking aan te gaan met deze partijen.
Het advies is geformuleerd aan de hand van de tien aspecten die naar voren zijn gekomen uit de literatuurstudie. Bij het formuleren van het advies is er gekeken naar de visie en missie van Dara en de huidige evenementenorganisatie.
De voornaamste adviezen zijn:
- Door samenwerking aan te gaan met verschillende bedrijven kan Dara nieuw publiek aantrekken, publiciteit genereren via andere kanalen en deels de organisatie uit handen geven.
- Door het design van de evenementen te optimaliseren en de kwaliteit te beheersen kan Dara voldoen aan de wensen en behoeften van de kunstenaars, artiesten en gasten.
- De organisatie binnen het evenemententeam kan geoptimaliseerd worden door takenverduidelijking binnen het team, verantwoordelijkheden geven aan de evenementmedewerkers en een werkuren aantal vaststellen.
Het onderzoek draagt bij aan een oplossing om de te organiseren evenementen succesvol neer te zetten uitgaande van de doelen van wereldontmoetingsplek Dara en inspelend op de ontwikkelingen van het Eemkwartier op het gebied van evenementen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingHospitality Business School
PartnersDara
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk