De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De inhoudelijke en technische voorbereiding op een livestream

De inhoudelijke en technische voorbereiding op een livestream

Samenvatting

Deze scriptie richt zich op het ontwerpen van een handleiding voor het bedrijf M Media. Deze handleiding gaat over de voorbereiding op een livestream. Bedrijven zijn vaak nog onwetend op het gebied van livestreamen, zij vergeten bijvoorbeeld muziekrechten af te kopen of een stabiele internetverbinding te regelen. Dit soort zaken kunnen last minute veel werk opleveren voor M Media of zelfs niet meer mogelijk zijn. De handleiding moet veelgemaakte fouten op dit gebied voorkomen. Het doel van het onderzoek is dat klanten, met hulp van de ontworpen handleiding en de diensten van M Media, een foutloze livestream kunnen neerzetten. De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd: “Aan welke eisen moet een handleiding op het gebied van live streaming voor de doelgroep van M Media voldoen, om een effectieve livestream te produceren?”.
Er is eerst literatuuronderzoek gedaan naar de inhoud, structuur, schrijfstijl en vormgeving van het beroepsproduct en het meten van behoeftes. Vervolgens is een vooronderzoek gedaan door middel van diepte-interviews met 2 experts op het gebied van livestreamen. Hieruit bleek wat de belangrijkste zaken zijn in de voorbereiding op een livestream. De uitkomsten van dit vooronderzoek vormden de basis voor de interviews met de doelgroep van de handleiding. Het praktijkonderzoek bestond uit 6 diepte-interviews met de doelgroep van de handleiding. De helft van de respondenten was een beginner op het gebied van livestreamen en deed de gehele voorbereiding zelfstandig. De andere helft van de respondenten was meer ervaren op het gebied van livestreamen en had hulp van een of meerdere externe partner(s) tijdens de voorbereiding. Op basis van deze interviews is de gewenste inhoud, structuur, vormgeving, schrijfstijl en het verzendmoment in kaart gebracht. Met behulp van de resultaten kon het Value Proposition Canvas ingevuld worden en kon de handleiding ontwikkeld worden.
Uit deze onderzoeken bleek dat het leesmoment onafhankelijk is van het verzendmoment. De doelgroep komt dus voor het eerst in aanraking met de handleiding op het moment dat zij besluiten een livestream te gaan voorbereiden. De handleiding moest voor een beginner te begrijpen zijn, daarom wordt er geen gebruik gemaakt van vakjargon. De onderwerpen die volgens de doelgroep in de handleiding moesten komen zijn: tijdsverloop, strategie, promotie, interactie, platform, lengte, locatie, video, audio, samenwerking, rechten, internet, testen, draaiboek en evalueren. Daarnaast gaven de respondenten aan dat zij behoefte hebben aan korte teksten, een checklist, voorbeelden en een stappenplan. Uit het praktijkonderzoek bleek dat de respondenten een pdf als handleiding willen en dit digitaal zullen lezen. Daarnaast had de doelgroep behoefte aan afbeeldingen/graphics en een goede structuur. Deze structuur wordt gecreëerd door een chronologische volgorde in de onderwerpen, witruimte, kleurgebruik, inhoudsopgave, stappenplan en aanklikbare woorden. Met behulp van de handleiding wordt er overzicht gecreëerd en de kans op problemen verkleind. Bovendien kan de doelgroep dankzij de handleiding effectief en efficiënt werken.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
Datum2019-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk