De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Lange termijn huisvestingsplan : thesis Stichting Kinderopvang West-Twente

Lange termijn huisvestingsplan : thesis Stichting Kinderopvang West-Twente

Samenvatting

Managementsamenvatting:
Deze thesisopdracht is ontstaan in samenwerking met Stichting Kinderopvang West-Twente. De organisatie merkt steeds vaker op dat een LTHP noodzakelijk is om sneller en beter te kunnen beslissen, maar vooral om een uitgeschreven huisvestingsbeleid voor de toekomst voor handen te hebben. Zij zijn op zoek naar dit handvat dat hen op het gebied van huisvesting door de jaren heen zal begeleiden.
Naar aanleiding daarvan is de volgende beleidsvraag ontstaan: ‘Welke invulling van het LTHP is voor SKWT het meest geschikt?’
Om tot een juiste opbouw en invulling van het LTHP te komen is er eerst onderzoek gedaan. Zo is er in het literatuuronderzoek onder andere onderzocht wat een LTHP nou eigenlijk is en wat het doel van een dergelijk plan is. Een LTHP is kort gezegd een plan waarmee de kaders voor huisvesting van een organisatie worden vastgelegd. Dankzij een dergelijk plan worden vraagstukken met betrekking tot huisvesting beter beheersbaar en kan de strategie voor de toekomst uitgezet worden.
Daarnaast is er veldonderzoek verricht, zowel intern als extern. Het interne veldonderzoek is gericht op de wensen en eisen ten aanzien van het LTHP van SKWT. Het externe veldonderzoek heeft er middels diepte interviews voor gezorgd dat het duidelijk is geworden hoe een dergelijk huisvestingsplan er bij soortgelijke organisaties uit ziet. Uiteindelijk heeft het veldonderzoek geleid tot een standaard opbouw van het huisvestingsplan, dat er in hoofdstukken als volgt uit ziet:
 Hoofdstuk 1: Huidige situatie
 Hoofdstuk 2: De marktpotentie
 Hoofdstuk 3: Strategisch huisvestingsbeleid SKWT
 Hoofdstuk 4: Toekomstscenario’s (per vestiging) tot 2018
In de huidige situatie wordt de huidige huisvestingsvoorraad van SKWT omschreven. Zo wordt per plaats in kaart weergegeven waar de diverse vestigingen gelegen zijn. De huidige situatie zorgt voor een helder beeld en is een houvast voor de verdere invulling van het LTHP.
In hoofdstuk 2 is de marktpotentie voor de verschillende vestigingen berekend. Deze marktpotentie is berekend op basis van kengetallen, hierbij moet gedacht worden aan geboortecijfers, leerlingenprognoses en klantbestanden. De algemene conclusie welke uit de berekening van de marktpotentie getrokken kan worden is dat zowel de behoefte aan BSO, als de behoefte aan KDV zeer beperkt afneemt. Hierdoor zal dit geen directe invloed hebben op de uitgeschreven toekomstscenario’s per vestiging.
Vervolgens is het huisvestingsbeleid ontwikkeld en omschreven. Dit huisvestingsbeleid geeft in principe de gewenste situatie van SKWT weer. Aan de hand van dit beleid/deze gewenste situatie en de berekende marktpotentie zijn er conclusies getrokken en toekomstscenario’s per vestiging omschreven. Daarnaast is hier aangegeven hoe de procedures bij vraagstukken van huisvesting worden doorlopen. Dit zijn standaard procedures waaraan de stichting zich vast zal houden.
Toekomstscenario Nijverdal
In Nijverdal zal, naast de opgenomen onderhoudswerkzaamheden, weinig veranderen. De diverse vestigingen voldoen aan de huidige kwaliteitseisen waardoor verandering niet noodzakelijk is.
Toekomstscenario Hellendoorn
In Hellendoorn lijkt KDV de Knuist aan vervanging toe. SKWT gaat in de nabije toekomst verschillende opties overwegen. Zo kan het zo zijn dat de Knuist wordt samengevoegd met BSO ’t Klepperhonk.
Toekomstscenario Haarle
In principe voldoet de vestiging in Haarle aan de kwaliteitseisen. Echter, in de nabije toekomst zal SKWT bekijken hoe de tegenvallende bezettingsgraad omhoog gekrikt kan worden.
Toekomstscenario Rijssen
In Rijssen is in 2011 een nieuwe KDV/BSO combinatie geopend. SKWT verwacht hierdoor extra kinderen aan te trekken. BSO Quibus zal in 2012 vanwege een gemeentelijk besluit haar deuren sluiten. SKWT is op dit moment naarstig op zoek naar een mogelijke oplossing.
Toekomstscenario Holten
In Holten wordt BSO de Kolibrie als te afgelegen beschouwd. SKWT houdt in de toekomst de verschillende ontwikkelingen in de omgeving nauwlettend in de gaten om een passend alternatief te vinden. Daarnaast wordt bij KDV de Kameleon op korte termijn de zolder afgebouwd.
Toekomstscenario Wierden
KDV het Klokhuis verdwijnt in 2013 door andere bestemmingsplannen van de gemeente. De gemeente heeft aangegeven vervangende woonruimte aan te bieden. Aan de Grote Maatweg is in 2011 een nieuwe vestiging geopend. Met deze kwalitatief hoogwaardige vestiging hoopt SKWT extra kinderen te trekken, dit pand zal in de toekomst dan ook veelal als visitekaartje worden gebruikt.
Tenslotte is middels de PDCA cyclus per fase aangegeven hoe de doelstellingen behaald kunnen worden. Daarnaast geeft de cyclus weer hoe SKWT in de toekomst resultaat gericht kan blijven werken als het gaat om het behalen van doelstellingen met betrekking tot de huisvesting.
 Plan – plannen maken en doelstellingen formuleren;
 Do – plannen uitvoeren en registreren;
 Check – Uitkomst plannen vergelijken met realisatie en deze bespreken;
 Act – plannen en doelstellingen actualiseren en bijsturen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingHospitality Business School
PartnersStichting Kinderopvang West-Twente
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk