De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Digitalisering van het verkoopproces bij nieuwbouwwoningen

Digitalisering van het verkoopproces bij nieuwbouwwoningen

Samenvatting

Het afstudeeronderzoek is opgesteld in opdracht van Nijhuis Bouw. Nijhuis Bouw is een ontwikkelende bouwer en hierdoor zowel actief in de bouw als in de projectontwikkeling. De afdeling projectontwikkeling heeft het verkoopproces gedigitaliseerd en is daarnaast gestart met het verder ontwikkelen van het verkoopproces. Het verkoopproces is gedigitaliseerd, omdat het bedrijf innovatief en toekomstbestendig wil zijn en hierdoor in moet spelen op de veranderingen binnen de projectontwikkeling. Deze veranderingen bestaan uit de komst van digitalisering, het consumentgericht ontwikkelen en het veranderende  koopgedrag van de particuliere kopers (Zwaga, 2016). De afdeling projectontwikkeling wil nagaan welke digitaliseringsmogelijkheden aansluiten bij het verder ontwikkelen van het verkoopproces. Om antwoord te geven op deze vraag is door middel van deskresearch en fieldresearch een onderzoeksrapport opgesteld. Hiervoor zijn de onderzoeksmethoden literatuuronderzoek, documentanalyse, analysemethodiek, brainstormen en diepte-interview gebruikt.
Het doel van het onderzoek is door middel van een overzicht inzicht te krijgen welke digitaliseringsmogelijkheden, gekoppeld aan de wensen en eisen van de particuliere kopers, aansluiten bij het verkoopproces van nieuwbouwwoningen bij projectontwikkeling. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘In welke mate sluit het overzicht met digitaliseringsmogelijkheden, gekoppeld aan de wensen en eisen van de particuliere kopers, aan bij het verkoopproces van nieuwbouwwoningen bij projectontwikkeling?’ Om antwoord te geven op onderzoeksvraag is allereerst gekeken naar het verkoopproces van nieuwbouwwoningen bij projectontwikkeling. Vervolgens zijn de wensen en eisen van particulieren in kaart gebracht en ten slotte zijn de verschillende vormen van digitalisering onderzocht. Hieruit is een theoretisch overzicht met digitaliseringsmogelijkheden opgesteld. Het overzicht is getoetst bij de particuliere kopers door middel van een diepte-interview.
Uit de resultaten van de interviews is gebleken dat particulieren behoefte hebben aan het zien en uitproberen van een nieuwbouwwoning door middel van een configurator (met bijpassend kostenplaatje), Virtual Reality en hologrammen. De configurator moet allereerst voorzien zijn van de basisopties. Wanneer de woningen definitief verkocht zijn moet de configurator voorzien zijn van alle meer- en minderwerkopties. Particulieren hebben behoefte aan inspiratie en andere niet aan de woning gerelateerde informatie. Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat de kopers geen behoefte hebben om te wonen op basis van leefstijlen. Daarnaast gaven de particulieren wel aan dat wonen op basis van leefstijlen meegenomen kan worden als inspiratie. Hierdoor krijgen de particulieren eventueel nieuwe ideeën en zouden hiervoor gebruik maken van de projectwebsite en Pinterest. Voor online communicatie kunnen de particulieren gebruik maken van e-mail en WhatsApp. Chatbots kunnen de WhatsAppberichten beantwoorden, maar moeten automatisch doorschakelen naar een specialist, wanneer de vraag te complex is. Naast online communicatie hebben particulieren behoefte aan minimaal één fysiek contactmoment. Andere contactmomenten zouden ingeruild kunnen worden voor videobellen. Tevens zou de koop-/aannemingsovereenkomst digitaal ondertekend kunnen worden, mits de online privacy gewaarborgd wordt. Het opleverdossier moet in een digitale klantenomgeving beschikbaar komen. YouTube kan naast het opleverdossier gebruikt worden om de werking van de installaties te bekijken door middel van een video. De informatie omtrent een nieuwbouwwoning moet op de projectwebsite en in een digitale brochure komen te staan. Andere informatie moet gereduceerd worden in een digitale klantenomgeving. Ten slotte is naar voren gekomen dat de particulieren elkaar tijdens willen leren kennen door middel van WhatsApp of een digitale klantenomgeving voordat

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingVastgoed en Makelaardij
Datum2018-06-01
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk