De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een knuffelonderzoek speciaal voor kinderen met angst

Een knuffelonderzoek speciaal voor kinderen met angst

Samenvatting

Voor deze afstudeeropdracht, vanuit de opleiding Toegepaste Psychologie aan Saxion Hogescholen, is samengewerkt met het knuffelbedrijf Keptin-Jr. De opdracht van dhr. Flendrie, directeur van Keptin-Jr., was om een onderzoek uit te voeren naar de betekenis van knuffels bij vierjarige kinderen en de rol van knuffels op verschillende angstniveaus. Verdere beweegredenen voor dit onderzoek betreft therapeuten, psychologen en andere hulpverleners die werken met kinderen die ernstige angstproblemen ervaren, al dan niet een angststoornis hebben. Een vergelijkend onderzoek is tot nu toe nog uitgebleven, waardoor men ook geen kennis heeft van wat een knuffel bij kinderen met een hoog angstniveau doet, wat de verschillen in de knuffels zijn of wat de effecten hiervan zijn.
 
Middels de deelvragen 1. Hoe worden angstniveaus bij kinderen van 4 jaar gemeten?, 2. Hoe wordt de knuffelvoorkeur bij kinderen van 4 jaar gemeten? en 3. Welk verschil is er in voorkeur voor knuffels bij kinderen van 4 jaar op de verschillende angstniveaus? is antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: In hoeverre verschilt bij kinderen van 4 jaar de voorkeur voor (bepaalde) knuffels als het gaat om kinderen die angst ervaren op verschillende niveaus?
 
De eerste twee deelvragen zijn beantwoord middels literatuuronderzoek. Uit het literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden dat ook vierjarige kinderen kunnen kampen met een angststoornis, dat hier genoeg testen voor zijn in te vullen door ouders/verzorgers en/of leerkrachten, maar weinig voor de kinderen zelf. Er is nog ruimte om vragenlijsten te creëren voor jonge kinderen, waarbij een interactieve en visueel sterk aangelegde test voor de meeste concentratie zorgt. Verder zijn er diverse preventie- en behandelmogelijkheden gericht op de ontwikkeling van de kinderen, ouders en voornamelijk de mentale verandering bij zowel ouders als kinderen, waarbij het gebruik van knuffels een grote rol kan spelen, maar verder onderzoek naar het nut van deze knuffels is nog niet gebeurd. Als laatste kan geconcludeerd worden dat er geen informatie beschikbaar is over marktonderzoek naar de voorkeur van knuffels betreffende verschillende angstniveaus. Dat maakt het onderzoek interessant en relevant omdat middels dit onderzoek de rol van knuffels voor vierjarige kinderen met een verhoogd angstniveau uitgelicht wordt, maar ook de algemene rol van knuffels voor vierjarigen bekeken wordt. Volgens Delfos (2004) kiezen meisjes vaker zachte en zachtgekleurde knuffels, waar jongens juist kiezen voor harde en hardgekleurde knuffels. Ook moet voor vierjarigen het speelgoed uitnodigend zijn door felle kleuren.
 
De beantwoording van de derde deelvraag en de onderzoeksvraag vond middels een gestructureerde observatie plaats waarbij een seksespecifiek knuffelkonijn voor baby’s en een pop voor vierjarigen werd aangeboden. Verder is kwantitatief onderzoek gedaan middels de Koala Fear Questionnaire (zelfrapportage betreffende angstklachten) en een vertaalde Spence Preschool Anxiety Scale voor de ouders (zelfrapportage betreffende angstklachten voor kinderen van 4-12 jaar). Met de deelname van 85 kinderen en 84 ouders is de eerste conclusie uit de verkregen informatie dat er een klein verschil te zien is tussen de knuffelkeuze bij de vierjarige kinderen. Waar jongens over het algemeen kiezen voor het konijn, kiezen zij op het moment van een hoger angstniveau wanneer zij een trauma hebben meegemaakt voor de pop. Bij de meisjes is een continue voorkeur voor de pop gemeten, ongeacht het angstniveau, en de keuze blijft gelijk op het hogere angstniveau bij het meegemaakt hebben van een trauma.
 
Met de resultaten kan Keptin-Jr. voor meisjes met een laag tot gemiddeld angstniveau een specifieke pop ontwikkelen. Voor de meisjes die op een hoger nive

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk