De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Welbevinden onderzoek - Het ontwikkelen van een foodconcept voor kinderen met autisme

Welbevinden onderzoek - Het ontwikkelen van een foodconcept voor kinderen met autisme

Samenvatting

Samenvatting
Dit onderzoek is geschreven in opdracht van Saxion Kenniscentrum Hospitality Business School (KCHBS) en Independent Foodservice Consultants (IFC). IFC heeft de volgende vraag bij KCHBS neergelegd:
Waar moet rekening mee worden gehouden bij het ontwikkelen van een foodconcept dat het welbevinden van autistische kinderen verhoogd?
IFC ontwerpt foodconcepten in de zorgsector. Zij ondersteunen de zorginstellingen met het doorvoeren van een nieuw foodconcept.
IFC is benaderd door Kentalis Sint Marie. Kentalis Sint Marie is een organisatie voor mensen met communicatiestoornissen, voornamelijk autisme. Het huidige foodconcept van Kentalis Sint Marie voldoet niet aan de wensen van de cliënten en werknemers.
IFC heeft nog niet eerder voor de doelgroep autistische kinderen een foodconcept ontwikkeld, en heeft geen kennis op het gebied van autisme. Daarom hebben zij KCHBS benaderd om te gaan onderzoeken welke factoren belangrijk zijn voor een foodconcept voor autistische kinderen dat tevens het welbevinden van de kinderen verhoogd.
Daarnaast wil KCHBS graag weten hoe autistische kinderen het eten en drinken beleven. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is kennis vermeerderen op het gebied van welbevinden en de beleving van autistische kinderen op het gebied van eten en drinken.
Het literatuuronderzoek heeft zich vooral gericht op de volgende begrippen
- autisme
- welbevinden
- gedrag
- beleving.
Vervolgens is het onderzoeksontwerp samengesteld. De populatie van dit onderzoek zijn:
- autistische kinderen
- orthopedagogen
- pedagogisch begeleiders.
Omdat dit een verkennend onderzoek is, is er voor gekozen om een kwalitatief onderzoek uit te voeren. Hierdoor kunnen gegevens en de achterliggende motieven worden achterhaald.
In samenwerking met de orthopedagogen en pedagogisch begeleiders is er voor gekozen om alleen de Dag Behandeling en Begeleiding te onderzoeken, zodat binnen de tijd van het onderzoek een effectieve verdieping kan plaatsvinden. Er is gekozen voor een gevalsstudie met een combinatie van observaties en interviews. Er zijn twee observaties gedaan bij twee verschillende groepen. Hierbij is gebruik gemaakt van een observatielijst om de twee observatie te kunnen vergelijken en een beeld te kunnen schetsen van de huidige situatie.
Vervolgens zijn de volgende respondenten geïnterviewd:
- orthopedagoog Dag Behandeling en Begeleiding
- pedagogisch begeleider Dag Behandeling en Begeleiding drie
- pedagogisch begeleider Dag Behandeling en Begeleiding vier.
De Dag begeleiding en Behandeling wordt in dit onderzoek ook wel afgekort met DBB.
Voor de onderstaande deelvraag is een interview afgenomen met de teamleider facilitaire ondersteuning van Kentalis locatie Sint Michielsgestel:
Welke foodconcept voor autistische kinderen wordt in een soortgelijke organisatie toegepast?
Alle interviews zijn diepte interviews en zijn ongestructureerd. Wel zijn er topiclijsten opgesteld, zodat alle benodigde informatie uit de interviews kon worden gehaald.
De interviews zijn door een codeerschema met elkaar vergeleken en de codes zijn samengevat.
Met de gegevens uit het veldonderzoek en het literatuuronderzoek konden de onderzoeksvragen worden beantwoord.
Uit de resultaten blijkt dat autistische kinderen een tactiele verstoring hebben. Hierdoor zijn zij erg gevoelig voor alle zintuiglijke prikkels. De doelgroep is complex, omdat ieder kind anders is en op andere dingen reageert. Maar op de volgende pagina worden er wel een aantal factoren benoemd die voor alle kinderen belangrijk zijn en die negatieve prikkels kunnen voorkomen. De beleving van autistische kinderen op het gebied van eten en drinken wordt door onderstaand beïnvloedt:
- Kleur in de eetomgeving.
- Aanwezige en zichtbare voorwerpen in de eetomgeving.
- Kleur, geur, smaak, textuur en temperatuur van het voedsel.
- Sociale omgeving.
Om zoveel mogelijk negatieve prikkels te vermijden kunnen volgende maatregelen worden genomen:
- Visuele middelen voor, tijdens en na de maaltijd.
- Rustige kleuren gebruiken in de fysieke omgeving.
- Opbergmogelijkheden in de inrichting van de fysieke omgeving.
- Geen decoratie, dit zorgt voor onrust bij autistische kinderen.
- Ruimte tussen de personen aan tafel.
- Zo min mogelijk omgevingsfactoren.
- Mogelijkheden tot gevarieerd eten.
- Neutrale bereiding van eten.
- De geurverspreiding van het eten moet beperkt blijven.
- De producten moeten niet te gaar zijn.
- De kleur van producten moet voldoen aan het visuele beeld.
- Geen gemengd voedsel serveren.
- Alternatieve producten aanbieden.
- Het eten moet de juiste temperatuur hebben, dus niet lauw, maar ook niet te heet.
- Het eten moet precies op de afgesproken tijd op tafel staan.
Uit het onderzoek is gebleken dat het bereiden van eten een middel is om aan de ontwikkeling van autistische kinderen te werken. Daarom wordt aanbevolen om de autistische kinderen te betrekken bij de bereiding van het eten.
Koken kan worden ingezet om de zelfstandigheid en de executieve functies van autistische kinderen te verhogen. Kinderen met autisme zijn eerder bereid voedsel uit te proberen wanneer ze weten hoe het is bereid.
Het advies luidt daarom om een extra persoon op de DBB groepen in te zetten. Deze persoon heeft de volgende taken:
1. Bestelling verzorgen of boodschappen doen
2. Eten koken.
3. Kinderen met autisme mee laten helpen met koken en ze dit te leren.
4. Huishoudelijke taken, zoals afruimen en schoonmaken.
Met het inzetten van een extra persoon kan behandeltijd ook daadwerkelijk aan de behandeling van autistische kinderen worden besteed, want de begeleiders hoeven geen tijd meer te besteden aan het eten. Dit komt de ontwikkeling van kinderen met autisme ten goede.
Omdat het volgens de pedagogisch begeleiders onduidelijk is of de kinderen bij de DBB groepen wel de benodigde voedingstoffen binnenkrijgen wordt aanbevolen om een menucyclus op te stellen. Dit kan in samenwerking met een diëtiste worden gedaan. De menucyclus bevat het volgende:
1. De mogelijkheid tot gevarieerd eten.
2. Gerechten die geschikt zijn voor mensen met autisme, dus niet veel gemengde gerechten.
3. Ieder menu bevat voldoende voedingstoffen.
4. Ieder menu biedt twee soorten groente aan, zodat de kinderen een keuze hebben.
5. Ieder menu bevat herkenbare producten.
6. Recepturen van de aangeboden menu’s.
De menucyclus zorgt ervoor dat het minder tijd kost om een gebalanceerd menu samen te stellen, omdat dit al is gedaan. De menucyclus waarborgt dat de kinderen voldoende voedingstoffen binnen krijgen. De recepturen waarborgen de kwaliteit van het eten.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingHospitality Business School
PartnersSaxion Kennis Centrum HBS/ Independent Foodservice Consultants
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk