De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat gaat er in die hoofdjes om?

Een evaluerend onderzoek naar de uitbehandelde kinderen van het Psychologisch, Pedagogisch onderzoeks- en adviesbureau te Paramaribo, en naar de mening over de verkregen behandeling.

Wat gaat er in die hoofdjes om?

Een evaluerend onderzoek naar de uitbehandelde kinderen van het Psychologisch, Pedagogisch onderzoeks- en adviesbureau te Paramaribo, en naar de mening over de verkregen behandeling.

Samenvatting

Kindermishandeling is een wereldwijd probleem wat helaas ook in Suriname nog vaak voorkomt. Drs. Mungra, behandelend psycholoog bij het psychologisch, pedagogisch onderzoeks- en adviesbureau (PPOA) in Suriname behandelt kinderen die getraumatiseerd zijn door kindermishandeling. In de periode van maart tot en met mei 2014 zijn  bij het PPOA tien kinderen in behandeling geweest voor traumaverwerking die woonachtig zijn bij Stichting kindertehuis Tamara. De hoofdvraag van dit  onderzoek luidt: Wat is het huidig welbevinden van de kinderen woonachtig bij Stichting kindertehuis Tamara, die in maart tot en met mei 2014 behandeld zijn door het PPOA en wat is de mening over de verkregen behandeling?
Om het welbevinden van de uitbehandelde kinderen te meten zijn er verschillende betrokkenen rondom de uitbehandelde kinderen geïnterviewd, namelijk: de maatschappelijk werkster en de leidsters van Stichting kindertehuis Tamara, de leerkrachten van school en de kinderen zelf. Uit de resultaten van de maatschappelijk werkster, leidsters en leerkrachten blijkt dat veel van de uitbehandelde kinderen symptomen vertonen van een negatief welbevinden. Zo zijn er veel kinderen met concentratieproblemen, kinderen die agressief gedrag vertonen, kinderen die moeite hebben met het uiten van emoties en kinderen die geen zelfvertrouwen hebben. Uit de resultaten komt ook naar voren dat alle kinderen zeer sociaal zijn en goed met elkaar kunnen samenwerken. De resultaten van de interviews met de kinderen over hun welbevinden, zijn veel positiever dan die van de maatschappelijk werkster, leidsters en leerkrachten. Alle kinderen geven aan dat het erg goed met ze gaat. Bij deze antwoorden moet rekening worden gehouden met sociaal gewenst gedrag. Om de behandeling van het PPOA te evalueren zijn de kinderen, de leidsters en de maatschappelijk werkster van Stichting kindertehuis Tamara geïnterviewd, de leerkrachten van school zijn hier niet bij betrokken omdat zij niet afwisten van de behandeling bij het PPOA. Uit deze resultaten blijkt dat de behandeling effect heeft gehad bij een aantal kinderen. Een aantal kinderen geven aan dat ze nu minder agressie gebruiken en een aantal kinderen zeggen dat ze hun trauma beter weten te verwerken. De maatschappelijk werkster van Stichting kindertehuis Tamara geeft aan dat er bij een aantal kinderen minder agressie voorkomt, maar dat er ook nog kinderen zijn die een vervolgbehandeling nodig hebben. De leidsters van Stichting kindertehuis Tamara zijn allemaal zeer positief over de effecten van de behandeling, ook zij geven voornamelijk aan dat er minder agressie voorkomt. Bij de resultaten van de leidsters moet ook rekening worden gehouden met sociaal gewenste antwoorden. Dit heeft mogelijk te maken met het opleidingsniveau van de leidsters, een aantal zijn relatief laag opgeleid. De onderzoekers kregen hierdoor het gevoel dat de leidsters zich verplicht voelden om voor Stichting kindertehuis Tamara op te komen en hierdoor zoveel mogelijk positieve antwoorden te geven.

Toon meer
OrganisatieSaxion
Datum2015-02-01
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk