De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van digitalisering op het werk van de belastingadviseur

De invloed van digitalisering op het werk van de belastingadviseur

Samenvatting

Dit onderzoeks- en adviesrapport richt zich op de relatie tussen digitalisering en de invloed hiervan op het werk van de belastingadviseur in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Anno 2014 is het als gevolg van de enorme hoeveelheid aan technologische mogelijkheden, voor zowel de particuliere klant als de B2B klanten van de belastingadviseurs, erg eenvoudig om over door hun gewenste informatie te beschikken. Deze informatie is gemakkelijk te raadplegen via het internet en dus voor iedereen toegankelijk. Ook de Belastingdienst is met de vooraf ingevulde aangifte en de grote hoeveelheid aan informatie op de website meegegaan met de digitalisering. Door deze ontwikkelingen kunnen steeds meer klanten de werkzaamheden die voorheen werden uitbesteed, zelfstandig verrichten. Voor de belastingadviseur betekent dit dat er minder ‘invulwerkzaamheden’ zullen zijn en er meer advieswerkzaamheden overblijven. Doordat de rol van de belastingadviseur aan het wijzigen is, veranderen logischerwijs ook de competenties waarover hij dient te beschikken. Het doel van dit onderzoeks- en adviesrapport is te achterhalen wat de digitalisering betekent voor de werkzaamheden van de belastingadviseur in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Voor beide belastingen geldt dat helder moeten worden wat de automatiseringsslag van de Belastingdienst en de hoeveelheid aan informatie op het internet betekent voor de aard en omvang van de werkzaamheden van de belastingadviseur. Daarnaast moet inzichtelijk worden wat deze wijzigingen betekenen voor de competenties waarover de belastingadviseur dient te beschikken. Alvorens er een uitgebreid literatuuronderzoek heeft plaatsgevonden, zal er een exploratief onderzoek worden verricht. Hierbij zullen enkel kwalitatieve onderzoeksmethoden worden gebruikt, zodat er een breed beeld en compleet inzicht van de situatie ontstaat. Dit houdt in dat er door middel van diepte-interviews een beeld wordt gecreëerd van de wensen, ervaringen, meningen en behoeften van de verschillende doelgroepen die geïnterviewd worden. Om de nieuwe behoeften van de belangrijkste B2B klanten van dhr. Poelstra te achterhalen zijn er zes interviews gehouden met Twentse familiebedrijven en technologische ondernemingen. Hieruit kwam naar voren dat de klanten een meer proactieve houding en betere communicatieve vaardigheden verwachten van de belastingadviseur en dat de persoonlijke klik met de belastingadviseur steeds belangrijker wordt. Geholpen door de vele informatie op het internet  staat de klant tegenwoordig dichter bij de belastingadviseur dan vroeger, waardoor de persoonlijke klik met de belastingadviseur steeds belangrijker wordt. Een meer proactieve houding, omdat de klanten verwachten dat de belastingadviseur ook langs komt als hij niets te verkopen heeft en ook geïnteresseerd is in de administratieve processen van de klant. Om aan deze twee behoeften te kunnen voldoen, is het noodzakelijk voor de belastingadviseur om over goede communicatieve vaardigheden te beschikken. In de vennootschapsbelasting is een duidelijke wijziging kenbaar in de aard en hoeveelheid aan werkzaamheden van de belastingadviseur. Doordat klanten over enorm veel informatie beschikken, blijven er minder werkzaamheden over voor de belastingadviseur. De meer eenvoudige invul- en advieswerkzaamheden vervallen en wat overblijft is tamelijk hoogwaardige advisering. Naast deze wijzigingen moet de belastingadviseur zich meer dan ooit realiseren dat de klant zijn onderneming niet draait om de fiscaliteit. De belastingadviseur zal steeds meer in de rol kruipen als bedrijfsadviseur, zodat de fiscale advisering nauw aansluit op de ondernemingsactiviteiten. In de inkomstenbelasting heeft de vooraf ingevulde aangifte ervoor gezorgd dat de toegevoegde waarde van de belastingadviseur van een Big-Four kantoor op het terrein van de standaardaangifte nihil is geworden. Wel kan hij van toegevoegde waarde zijn met adviezen over allerlei zaken die spel

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingFiscaal Recht en Economie
Datum2014-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk