De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Regie op sociale teams in de gemeente Coevorden

Een onderzoek naar gemeentelijke regie

Regie op sociale teams in de gemeente Coevorden

Een onderzoek naar gemeentelijke regie

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over de vraag hoe de gemeente Coevorden regie kan voeren op sociale teams. De aanleiding is de drie decentralisaties (Jeugd, de Participatiewet en een deel van de AWBZ) waar gemeenten aan de vooravond van staan. Deze decentralisaties en de budgettaire korting die mee komt met de nieuwe taken, vraagt om een efficiënte aanpak van hulpverlening. De gemeente Coevorden gaat hulpverlening integraal oppakken en gaat daarom werken in sociale teams. Deze sociale teams bestaan uit hulpverleners van verschillende disciplines en leveren integrale ondersteuning aan inwoners. In opdracht van de gemeente Coevorden is onderzoek gedaan naar hoe de gemeente regie kan voeren op deze sociale teams. Dit, omdat ze in een sociaal team onderdeel is van een samenwerking met maatschappelijke partners, maar ook de regierol op zich wil nemen.
In dit onderzoek is via interviews en documentanalyses onderzocht hoe de gemeente regie kan voeren op sociale teams. Er is gekeken naar regievoering in een pilot sociaal team in de wijk Poppenhare en naar hoe de gemeente Enschede regievoering ervaart op de wijkteams in Enschede. De wijkteams in Enschede hebben de zelfde inrichting zoals de gemeente Coevorden dat in de toekomst wenst.
Naar de documenten en ervaringen is gekeken vanuit een analyse kader. Dit kader schetst dat regie bestaat uit de begrippen: meerdere actoren, sturing, randvoorwaarden, afhankelijkheid, afstemming, verantwoordelijkheid, monitoring en vertrouwen.
Regievoering in de pilot Poppenhare
In de pilot Poppenhare zijn niet alle aspecten van regie van te voren in het startdocument vastgelegd. Afspraken over afhankelijkheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen ontbraken bij het opstellen van het startdocument. Regievoering is niet op alle punten als positief ervaren door de leden van de pilot. Sturing, afhankelijkheid, afstemming en monitoring zijn over het algemeen als negatief ervaren, het vastleggen van afspraken werd door de actoren verschillend ervaren. Het vertrouwen binnen het kernteam werd als positief ervaren, vertrouwen tussen het kernteam en het brede team als negatief. De doelen waren voor meer dan de helft van de actoren niet duidelijk.
Regievoering in de wijkteams in Enschede
Regievoering bij de wijkcoaches in Enschede is vooraf geregeld door het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. In die overeenkomst zijn over alle aspecten van regie afspraken gemaakt: over sturing, randvoorwaarden, afhankelijkheid, afstemming, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Ook visie en doelen staan beschreven in de samenwerkingsovereenkomst, die met verschillende partners is opgesteld. Over mointoring is weinig vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.
De gemeente Enschede heeft inmiddels ervaring met regievoering. Zij ervaren hun regierol als positief en soms ook als lastig te combineren met andere rollen die de gemeente heeft.
Regievoering verbeteren in de pilot en invulling geven aan regievoering bij het opzetten van toekomstige sociale teams
De regievoering in de pilot kan worden verbeterd door goede afspraken te maken en door het feit dat de gemeente zich bewust is van de verschillende fasen van het proces van sociale teams en de verschillende rollen die zij daarbij moet spelen. De gemeente had aan de ene kant meer een governance rol op zich moeten nemen en aan de andere kant meer moeten sturen.
De gemeente kan regievoering bij het opzetten van toekomstige sociale teams invullen door bewust invulling te geven aan de rol die hoort bij de fase waarin het sociale team zich bevindt en door het maken van heldere afspraken over alle begrippen van regie en door aan alle begrippen van regie invulling te geven. De samenwerkingsovereenkomst en de ervaringen van Enschede kunnen hierbij als voorbeeld dienen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingBestuurskunde/Overheidsmanagement
Datum2014-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk