De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Mevrouw ik heb een zoon".

Hoe gaat het nu met de jongens die van school dreigden te raken?

"Mevrouw ik heb een zoon".

Hoe gaat het nu met de jongens die van school dreigden te raken?

Samenvatting

Op verzoek van stichting Rumas, gevestigd in Paramaribo te Suriname, is dit onderzoek tot stand gekomen. Dit onderzoek is gericht op jongens in de leeftijd van twaalf tot en met zestien jaar, die van school driegen te raken. Dit is een van de doelgroepen waar stichting Rumas zich voor inzet. In dit kwalitatieve onderzoek is toegewerkt naar de beantwoording van de hoofdvraag: “Wat is de huidige situatie van de jongens die in 2014 hebben deelgenomen aan de ‘Youth at Risk’ training bij stichting Rumas in Suriname en hoe hebben zij deze training ervaren?” Naast de hoofdvraag zijn ook een korte,- en lange termijn doel geformuleerd. Het korte termijndoel luidt: “Eind januari is de huidige situatie van de jongens bekend, die van 2014 hebben deelgenomen aan de ‘’Youth at Risk’’ training bij Rumas in Suriname. Daarnaast zijn de ervaringen van de jongens die de training hebben gevolgd in kaart gebracht”. Het lange termijn doel luidt: “Op basis van de uitkomsten van dit evaluatie onderzoek wordt de ’’Youth at Risk’’ training van Rumas in Suriname geoptimaliseerd”.
Op basis van het theoretisch kader is antwoord gegeven op de theoretische deelvragen en zijn de interviewvragen geformuleerd. Door het afnemen van semigestructureerde interviews, met  jongens en opvoeders, is de situatie bij aanvang van de training, de huidige situatie en de manier waarop de training is ervaren, in kaart gebracht. Deze gegevens geven antwoord op de praktijk gerichte deelvragen.
Tijdens het doen van dit onderzoek, viel het de onderzoekers al vrij snel op dat er wel dossiers waren maar deze niet altijd volledig waren. De onderzoekers denken dat Rumas zichzelf en haar training kan verbeteren, door de dossiers goed in te vullen tijdens de training.
Uit de resultaten komt naar voren dat bij aanvang van de training, de risico factoren van schoolverzuim aanwezig zijn, dat deze risico factoren tijdens de training minder aanwezig zijn maar na de training weer optreden. Er kan dus worden geconcludeerd dat het heel goed gaat met de jongens op het moment dat zij de training bij stichting Rumas volgen, maar dat zij terug vallen in hun oude patroon als stichting Rumas uit beeld is.
Alle respondenten geven aan Rumas als heel positief te hebben ervaren. De warmte en betrokkenheid van de medewerkers zijn punten die veel naar voren komen. De respondenten bevelen Rumas aan om nog meer te sporten en hier een eigen locatie voor te creëren. Daarnaast bevelen zij Rumas aan om ook de jongens die niet goed luisteren een kans te geven, de jongens die de training volgen meer aandacht te geven en de groepen niet te groot te maken. De onderzoekers hebben op basis van de resultaten en de conclusies de volgende aanbevelingen gegeven:
-        Laat onderzoek doen naar de duurzaamheid van de training.
-        Pak de risico factoren op gezins- en omgevingsniveau aan.
-        Creëer besche

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk