De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

ZININ MEER BEZOEKERS?!

ZININ MEER BEZOEKERS?!

Samenvatting

Samenvatting
 
ZINiN meer bezoekers?!
 
ZINiN in Nijverdal wil nieuw leven blazen in het openluchttheater. De afgelopen jaren heeft het theater verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. Een deel van het theater is gerenoveerd en het heeft sinds de zomer van 2012 een overkapping over het podium en een deel van de tribune. Door de verschillende maatregelen kan er nu gezegd worden dat het theater multifunctioneel is geworden. Elke zomer van mei tot en met september zijn er voorstellingen te zien voor jong en oud. Het theater heeft een zeer diverse programmering met onder andere amateurtoneel, professionele concerten maar ook een openluchtbioscoop. Het openluchttheater kampt echter met lage bezoekersaantallen ondanks de verschillende ontwikkelingen. Het probleem is voorgelegd bij Saxion Hogeschool in Deventer. Het bleek een relevant afstudeeronderzoek te zijn. In het onderzoek is er antwoord gegeven op de vraag: “Welke programmering en communicatiemiddelen kan ZINiN inzetten om aan te sluiten bij het gedrag en de behoeften van de doelgroep en daarmee het aantal bezoekers te vergroten?”
Het doel van het onderzoek is het aantrekken van meer potentiële bezoekers naar het openluchttheater. Door kwalitatief onderzoek uitgevoerd te hebben zijn de succesfactoren van andere openluchttheaters in kaart gebracht. Er zijn vijf openluchttheaters geïnterviewd die zijn geselecteerd op basis van een expertinterview. Daarna is er onderzoek gedaan naar de behoeften en motieven van de inwoner van Nijverdal om wel of niet naar het openluchttheater te gaan. Dit is op basis van een aselecte steekproef uitgevoerd. Voor beide onderzoeken is het Model of Buyer Behaviour van Kotler (2009) gebruikt. Deze heeft in het kwalitatieve onderzoek de externe factoren, 4 P’s en het profiel van het theater weergegeven. In het kwantitatieve onderzoek waren de aspecten ‘4 P’s’, ‘Black box’ en reacties van de koper in het model van belang.
De resultaten hebben uitgewezen dat de economische ontwikkelingen veel invloed hebben op de branche en dat de koper kritischer wordt. Stef de Wit (2013):  “Ja, wat we merken is dat mensen wat kritischer worden met de keuze waar ze naar toe willen.”Elk theater heeft ook te maken met wet- en regelgeving blijkt uit de resultaten: “We hebben sowieso een evenementenvergunning, want je organiseert evenementen en dan moet je aan een aantal randvoorwaarden voldoen. EHBO, verkeersregelaars, geluidsniveau heeft het allemaal mee te maken.” (Leo Verver, 2013)
Vergrijzing is een onderwerp dat ook een rol speelt voor de programmering van de theaters. De doelstelling van veel theaters is het bieden van een brede programmering waardoor er vaak automatisch ingespeeld wordt op ouderen. De faciliteiten van het openluchttheater zijn voor een aantal theaters een dilemma, toch blijven de ouderen een openluchttheater bezoeken:“Ik heb gewoon te weinig voorzieningen en het kan hier glad en donker zijn. Maar er komen wel ouderen. De ouderen zijn tegenwoordig heel fit en kwiek. Dus die komen wel en dan nemen ze een paar kussentjes en dekentjes mee of ze komen eerder en zorgen dat ze een rugleuning hebben.” (Laura Marcus, 2013)
De promotiemiddelen die door de openluchttheaters worden ingezet lopen uiteen. Het inspelen op ‘beleving’ blijkt voor het theater in Heeswijk te werken: “Dat is het woord wat daarbij komt kijken. Dat is van deze tijd: beleving. En daar wordt een beetje de huisstijl en alles op ingezet.De beleving. Nou, natuurlijk werkt die naam van die artiest zeker mee. Maar dat proberen we door heel veel beeld te gebruiken, letterlijk. Heel praktisch.” (Marenna van Reijsen, 2013)
Het behoeftenonderzoek onder de inwoners van Nijverdal heeft resultaten op

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs
Datum2014-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk