De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gemotiveerd om te motiveren

Motivatieonderzoek bij Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie

Gemotiveerd om te motiveren

Motivatieonderzoek bij Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie

Samenvatting

In dit onderzoek is onderzocht hoe het is gesteld met de intrinsiek motivatiebeleving bij het Mentorproject van Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie. Dit is onderzocht door middel van de IMI, een vragenlijst die de drie psychologische behoeftes (autonomie, verbondenheid en competentie) meet, in combinatie met een semigestructureerd interview die meer diepgang biedt in de resultaten. Uit een navraag van scholen, leerlingen en mentoren was op te merken dat het niet goed gesteld was met de motivatie van leerlingen. Om dit duidelijker in kaart te brengen is een onderzoek opgezet waaruit moet blijken hoe het gesteld was met de intrinsieke motivatie tijdens het Mentorproject. Dit is onderzocht met de IMI, een vragenlijst die op basis van de zelfdeterminatietheorie, de intrinsieke motivatie meet. Naast de IMI is er met een vijftal leerlingen een semigestructureerd interview gehouden die verdiepende antwoorden bieden op hoe de leerlingen hun motivatie beleefden. Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat de leerlingen die meedoen met het Mentorproject intrinsiek gemotiveerd zijn. Ze ondervinden plezier in het maken van de opdrachten, voelen zich competent tijdens het Mentorproject, hebben een goede band met hun mentor en ondervinden een bepaalde mate aan vrijheid.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt SKC aanbevolen om te kijken of ze hun mentoren meer kunnen ondersteunen, onderwijzen en trainen op het aanleren van vaardigheden die de drie psychologische basisbehoeftes bevredigen zodoende om de intrinsieke motivatie van de leerlingen in stand te houden, dan wel te bevorderen. Door middel van voor- en nabesprekingen kunnen ze in de gaten houden in hoeverre het de mentoren lukt om de vaardigheden aan te leren en toe te passen. Voor een vervolgonderzoek wordt aanbevolen om het onderzoek uit te voeren in het huidige schooljaar, voor een grotere steekproef. Daarnaast moet er opgelet worden of de verhouding in geslacht gelijk zijn zodat representativiteit van beide geslachten wordt gewaarborgd als de validiteit van het onderzoek. Om de validiteit verder te versterken is een onderzoek naar de constructvaliditeit van de IMI aangeraden. Ten slotte zou een verkortere versie van de vragenlijst bijdragen aan een vlotter verloop van het onderzoek.
Ook wordt aangeraden dat er dieper wordt gekeken naar de verhouding tussen mentor en het geslacht van de leerling. Resultaten van dit onderzoek laat zien dat meisjes zich meer verbonden voelen met hun mentoren dan jongens. Doordat meer meisjes meedoen met het Mentorproject dan jongens is onderzoek op dat gebied aanbevolen
Ten slotte is een onderzoek naar de factoren buiten de intrinsieke motivatie aanbevolen. SKC kan onderzoek doen naar de methode en het materiaal dat wordt ingezet om te achterhalen in hoeverre het invloed uitoefent op de motivatie van de leerlingen. Naast het materiaal kan de extrinsieke motivatie onder de leerlingen binnen het Mentorproject ook onderzocht worden.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2020-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk