De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op naar een hoger bachelorrendement

Studievertraging en studiebegeleiding Toegepaste Psychologie Deventer

Op naar een hoger bachelorrendement

Studievertraging en studiebegeleiding Toegepaste Psychologie Deventer

Samenvatting

De opleiding Toegepaste Psychologie binnen Saxion Deventer heeft te maken met een te laag bachelorrendement. Een veroorzaker voor een te laag rendement is studievertraging. Aan de hand van dit onderzoek is onderzocht welke oorzaken er zijn voor hun studievertraging volgens de vertraagde studenten. Verder moet aan de hand van dit onderzoek duidelijk worden welke ondersteuningsbehoefte de vertraagde studenten hebben. In dit onderzoek worden er dus twee hoofdvragen gesteld, namelijk: ‘Welke oorzaken spelen een rol bij het vertragen volgens de studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie’ en ‘Welke ondersteuningsbehoefte hebben de studenten met studievertraging van de opleiding Toegepaste Psychologie om de vertraging te voorkomen of te beperken?’. Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen is er een enquête verspreid. In de enquête konden de respondenten aangeven of zij ook bereid waren om deel te nemen aan het vervolginterview.  Uit de resultaten is gebleken dat de oorzaken voor studievertraging erg uiteen lopen. De oorzaken kunnen te maken hebben met de student zelf, met de opleiding of met activiteiten buiten de opleiding. Studenten geven met betrekking tot hun ondersteuningsbehoefte aan dat zij behoefte hebben aan het meer onder de aandacht brengen van ondersteunende voorzieningen, meer initiatief vanuit de opleiding, betere communicatie vanuit de opleiding en het verbeteren van studieloopbaanbegeleiding en studiegerelateerde behoeften. De belangrijkste aanbeveling is het verbeteren van de studieloopbaanbegeleiding. De studenten hadden voor deze ondersteunende voorziening van Saxion meerdere verbeterpunten benoemd in de interviews. Voor vervolgonderzoek zou het interessant kunnen zijn om te kijken naar de daadwerkelijke effecten van de verschillende ondersteunende voorzieningen die Saxion biedt. Verder is er genoemd in dit onderzoek dat de meeste studievertraging wordt opgelopen in het tweede studiejaar en in de afstudeerfase. Voor vervolg onderzoek kan het interessant zijn om de oorzaken voor studievertraging binnen deze fases van de opleiding verder uit te diepen. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2018-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk