De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De kracht van een psychische kwetsbaarheid

Positieve gezondheid onder ervaringsdeskundigen van Ixta Noa

De kracht van een psychische kwetsbaarheid

Positieve gezondheid onder ervaringsdeskundigen van Ixta Noa

Samenvatting

Cliënten in onder andere de geestelijke gezondheidszorg hebben steeds vaker baat bij een ervaringsdeskundige (GGZ Nederland, 2013), personen die door ervaringen een bepaalde deskundigheid hebben verkregen (Van Haaster, Wilken, Karbouniaris & Hidajattoellah, 2013). Een organisatie die werkt met ervaringsdeskundigen is Stichting Ixta Noa. De tevredenheid van de ervaringsdeskundigen rondom het werk is goed (Ixta Noa, 2018), maar Ixta Noa wil weten in hoeverre de ervaringsdeskundigen ‘positieve gezondheid’ ervaren. Door het werken met psychische problemen kan de positieve gezondheid namelijk worden aangetast (o.a. Rehm, Shield, Gmel, Rehm & Frick, 2013; Casswell, 2017). Ixta Noa heeft onvoldoende duidelijk hoe de positieve gezondheid onder de ervaringsdeskundigen wordt ervaren. 
 
De onderzoeksvraag luidt: “In hoeverre ervaren de ervaringsdeskundigen van Ixta Noa positieve gezondheid?”. De deelvragen bestaan uit (a) de zes dimensies van positieve gezondheid, (b) de het verschil tussen geslacht op de beoordeling van de positieve gezondheid, (c) het verschil tussen de beginnende, gevorderde en ervaren ervaringsdeskundigen binnen Ixta Noa op het gebied van positieve gezondheid en (d) de verschillen tussen de praktijkhuizen van Ixta Noa op het gebied van positieve gezondheid.
 
Het gehanteerde onderzoeksinstrument is de ‘Mijn Positieve Gezondheid’-vragenlijst van het Institute for Positive Health. De vragenlijst is ingevuld door 79 ervaringsdeskundigen van Ixta Noa.
 
Om te bepalen hoe de positieve gezondheid wordt ervaren op de zes dimensies van positieve gezondheid is onderzoek naar beschrijvende statistiek uitgevoerd. Om te bepalen of er een verschil zit in geslacht in de beoordeling op de positieve gezondheid is er een onafhankelijke t-test uitgevoerd. Tot slot is er tweemaal een one-way ANOVA uitgevoerd om te bepalen of ervaringsniveau en praktijkhuis verschillen gaven op de beoordeling van positieve gezondheid.
 
Onderzoek naar de beschrijvende statistieken heeft aangetoond dat ervaringsdeskundigen die deelnamen aan het onderzoek overwegend positief waren over hun eigen positieve gezondheid. Het gemiddelde laat zien dat de ervaringsdeskundigen op de beoordeling van de totale positieve gezondheid tussen ‘Beetje mee eens’ en ‘Mee eens’ beoordelen (M = 5.46). Dit houdt in dat zij hun positieve gezondheid als overwegend positief beoordelen. Echter, hierin is nog ruimte voor verbetering aangezien de scores niet maximaal waren. De ervaringsdeskundigen beoordeelden de dimensie Meedoen het meest positief. Deze dimensie gaat onder andere over het hebben van sociale contacten en het erbij horen. Overige toetsen lieten zien dat (a) mannen positiever waren over hun positieve gezondheid dan vrouwen, (b) dat de ervaringsdeskundige groep Ervaren een hogere mate van positieve gezondheid beoordeelde dan Beginnend en Gevorderd en (c) dat praktijkhuis Ixta Noa Groningen een hogere mate van positieve gezondheid beoordeelde dan de andere praktijkhuizen. Doordat er sprake was van een non-significant verschil kan echter gesteld worden dat deze variabelen geen verschil maken in de beoordeling op de positieve gezondheid.
 
Doordat respondenten overwegend een hbo-achtergrond hadden zou dit de resultaten van het onderzoek hebben kunnen beïnvloed. Er wordt aanbevolen om in eventueel vervolgonderzoek te kijken naar meerdere onderwijsniveaus om een minder homogeen beeld proberen te verkrijgen. Om de positieve gezondheid te verbeteren kan het Wellness Recovery Action Plan of teambuilding omtrent positieve gezondheid worden toegepast.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2020-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk