De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mantelzorg voor dementerenden en e-health

Mantelzorg voor dementerenden en e-health

Samenvatting

Mantelzorgers worden steeds belangrijker. Door de vergrijzing zullen er steeds meer ouderen komen die verzorgd moeten worden door verwanten. De verwachting is dat er in 2050 410.000 mensen met dementie zullen zijn (Van ’t Leven & de Lange, 2008). Mantelzorgers zijn erg belangrijk voor de dementerende ouderen, omdat mantelzorgers vaak nog herkenningspunten en vertrouwen bieden. Een mantelzorger verleent zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden. Deze vorm van hulpverlening wordt door een naaste uitgevoerd (Rijksoverheid, 2013). Hierbij kan gedacht worden aan familieleden, vrienden, kennissen en buren. Een mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener maar geeft zorg omdat er sprake is van een persoonlijke band met zijn naasten, hetgeen kenmerkend is voor een mantelzorger.
Vanuit de literatuur is bekend dat mantelzorgers over het algemeen een hoge belasting ervaren bij de zorg voor hun dementerende naaste. (van ’t Leven & de Lange, 2008). Inzicht in deze belasting is van belang. Ondersteuning van nieuwe technologieën zoals e-health claimen dat zij de ervaren belasting ook kunnen verlichten. Dit onderzoek richt zich op de vraag:
‘’Hoe ervaren naasten van dementerende ouderen, binnen de Stichting Informele Zorg Twente, het om mantelzorger te zijn en op welk gebied kunnen e-health toepassingen hen hierbij ondersteunen?’’
De opdrachtgever van dit onderzoek is de  Stichting Informele Zorg Twente (SIZT), deze is deskundig op het gebied van mantelzorgondersteuning.
Een kwalitatief en inventariserend onderzoek werd uitgevoerd. Doormiddel van zestien semi gestructureerde interviews is inzicht verkregen in de ervaringen en behoeftes van mantelzorgers van dementerende ouderen en hun kijk op e-health ondersteuning. De interviews zijn afgenomen bij zestien mantelzorgers uit de database van SIZT. Resultaten van dit onderzoek lieten zien  dat de mantelzorgers de zorg als zwaar ervaren, en behoefte hebben aan ondersteuning, doch vaak niet weten welke ondersteuning beschikbaar is. Wat betreft de ondersteuning op het gebied van e-health is uit dit onderzoek geconcludeerd dat er op dit moment nog weinig op het vlak van e-health en dementie gebeurt.
Conclusie van dit onderzoek is dat de mantelzorgers over het algemeen de zorg voor hun naaste als zwaar ervaren, hoewel hier wel enige verschillen in naar voren zijn gekomen. Er is wel behoefte aan een vorm van ondersteuning maar veel mantelzorgers weten niet wat op gebied van ondersteuning mogelijk is. Er wordt nog weinig gebruik gemaakt van e-health maar er is wel enige behoefte aanwezig aan extra ondersteuning op het gebied van e-health
In de discussie komen de veranderingen binnen de ouderenzorg en de verandering van de maatschappij naar voren. De ouderenzorg in Nederlands staat op het moment enorm onder druk. Instellingen worden gekort op budgetten, maar de kosten voor de gezondheidszorg stijgen jaarlijks.
Het sterkste punt van dit onderzoek is dat de onderzoekers veel tijd en moeite hebben besteed aan het maken van het onderzoeksinstrument.  Door middel van operationilsering van begrippen zijn de onderzoekers gekomen tot een semi gestructureerde vragenlijst. Hierdoor kregen de respondenten binnen het interview de ruimte om een eigen invulling aan het interview te geven.
Daarentegen is het meest zwakke punt van dit onderzoek dat de onderzoekers op bepaalde aspecten binnen het interview niet door hebben gevraagd. Hierdoor had nog meer diepgang aan de interviews gegeven kunnen worden. Tevens is hierdoor weinig achtergrondinformatie verkregen. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2014-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk