De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Seksuele opvoeding op de leefgroep

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van jongeren omtrent de seksuele opvoeding op de leefgroep

Seksuele opvoeding op de leefgroep

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van jongeren omtrent de seksuele opvoeding op de leefgroep

Samenvatting

In mei 2013 is er naar aanleiding van een aanbeveling uit het rapport van commissie-Samson ‘Omringd door zorg, toch niet veilig’, een Kwaliteitskader opgesteld door commissie-Rouvoet. Dit Kwaliteitskader is gericht op de preventie, signaleren en de aanpak van seksueel misbruik bij kinderen in de jeugdzorg (Jeugdzorg Nederland, 2013). Vanuit het Expertisecentrum Jeugdzorg Twente (EJT) is de vraag gekomen om onderzoek te doen naar de ervaringen van jongeren omtrent de seksuele opvoeding op de intensieve behandelgroepen van Ambiq en Jarabee. Er zijn in totaal acht jongeren geïnterviewd, verdeeld over twee intensieve behandelgroepen. Uit de literatuur is gebleken dat de pedagogisch medewerkers onder andere moeten zorgen voor veiligheid, een gunstig pedagogisch leefklimaat, een vertrouwensband, bruikbare informatie, een vertrouwensband en de juiste vaardigheden om de seksuele ontwikkeling op een positieve manier vorm te geven. Door middel van kwalitatief onderzoek zijn de ervaringen en belevingen van de jongeren in de praktijk onderzocht. De gegevens zijn verzameld aan de hand van focusgroepen. De verkregen data is axiaal gecodeerd en vanuit de data zijn de resultaten beschreven. De onderzoekskwaliteit is beoordeeld aan de hand van de credibility, transferability, dependability en confirmability. Uit de resultaten is gebleken dat respondenten verschillende meningen hebben over de manier en mate waarop de seksuele opvoeding wordt vormgegeven. De seksuele opvoeding is volgens de meeste respondenten vormgegeven door het bespreken van de seksuele opvoeding, seksuele voorlichting en afspraken omtrent seksualiteit en relaties. Hoe de respondenten deze manieren en de mate ervaren, is tevens verschillend. De conclusie op de hoofdvraag is dan ook dat de jongeren die wonen op de intensieve behandelgroepen van Ambiq en Jarabee in Twente, de seksuele opvoeding verschillend ervaren. Aanbevelingen voor de betrokken organisaties zijn gericht op het normaliseren van de seksuele opvoeding, te toetsen wat de doelgroep nodig heeft voor de seksuele opvoeding en de regels en afspraken omtrent de seksuele opvoeding ter herzien. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan voor het vervolgonderzoek, namelijk: een grootschalig onderzoek op meerdere behandelgroepen van de drie aangesloten organisaties van het EJT (Ambiq, Jarabee en Intermetzo), onderzoeken of en hoe de acties uit het Kwaliteitskader zijn geïmplementeerd en een vergelijkend onderzoek uitvoeren over de ervaringen van de jongeren omtrent de seksuele opvoeding, gezien de verschillende doelgroepen. Uit de sterktes en zwaktes is gebleken welke aspecten het onderzoek positief en negatief beïnvloed hebben. Als laatste is er vanuit verschillende perspectieven omschreven hoe er wordt gedacht over het hebben van seks op een zestienjarige leeftijd. Hieruit is duidelijk geworden dat jongeren hun seksuele ervaringen en eventueel seksueel misbruik mogelijk eerder verzwijgen als het hebben van seks verboden wordt.  

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2016-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk