De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kulturhus ´t Trefpunt

Kulturhus ´t Trefpunt

Samenvatting

Samenvatting
Al sinds 1983 beschikt Daarlerveen over een dorpshuis om de leefbaarheid van het dorp te bevorderen. In september 2013 is gestart met de verbouwing van het dorpshuis en sinds augustus 2015 is het nieuwe kulturhus officieel geopend. Het doel van het kulturhus is het aanbieden van woningen ten behoeve van ouderen en zorgbehoevenden, integratie en behoud van de bibliotheek in Daarlerveen, verbetering van de havenfaciliteiten, een kiosk ten behoeve van recreanten en eigen inwoners en het bevorderen van activiteiten in Daarlerveen.
De beheerscommissie is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van het kulturhus. Deze commissie bestaat uit acht vrijwilligers die in de avonduren en weekenden erg druk zijn het kulturhus draaiende te houden. De druk op deze vrijwilligers is erg groot. Zij worden zwaar belast waardoor het beheer voor hen niet meer vol te houden is. Er moeten activiteiten georganiseerd worden waardoor het kulturhus het middelpunt van het dorp wordt. Hoe meer activiteiten in het kulturhus georganiseerd worden, hoe meer betrokken inwoners zich voelen.
Voor Plaatselijk Belang is het belangrijk om te weten te komen of er draagvlak is voor activiteiten en vrijwilligers vanuit de gemeenschap. Er moeten meer vrijwilligers aangetrokken worden om de leden uit de beheerscommissie te ontlasten. Daarom is een behoefteonderzoek gedaan om in kaart te brengen aan welke activiteiten inwoners behoefte hebben in het kulturhus. De onderzoeksdoelstelling is om een advies te geven aan Plaatselijk Belang en de beheerscommissie over welke activiteiten georganiseerd kunnen worden in het kulturhus en hoe zij het draagvlak voor deze activiteiten en de vrijwilligers kunnen vergroten. De probleemstelling luidt daarom als volgt:
"Welke activiteiten moeten in het kulturhus in Daarlerveen georganiseerd worden om ervoor te zorgen dat inwoners zich betrokken voelen bij het kulturhus en er draagvlak gecreëerd wordt om vrijwilliger te worden?"
Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn in eerste instantie zes diepte-interviews afgenomen met beheerders en vrijwilligers van verschillende kulturhusen in Overijssel. Deze kulturhusen zijn met elkaar vergeleken op de volgende punten: de faciliteiten, openingstijden, beheer, vrijwilligers, activiteiten, programmering en betrokkenheid. Daarnaast heeft een interview met een beleidsmedewerker van de gemeente Hellendoorn plaatsgevonden om de visie en het beleid van de gemeente in kaart te brengen. Gemeenten die een visie hebben over de voorzieningen, doelgroepen en activiteiten in een dorp spelen immers een belangrijke rol in het succes van een kulturhus. De informatie uit de diepte-interviews is gebruikt om de enquêtes voor het behoefteonderzoek vorm te geven. Uiteindelijk is een behoefteonderzoek gehouden onder de inwoners van Daarlerveen om te achterhalen aan welke activiteiten de inwoners behoefte hebben en in hoeverre zij betrokken zijn bij het kulturhus.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de beheerscommissie, zoals verwacht, teveel verantwoordelijkheden heeft. Zij zijn naast de exploitatie van het kulturhus verantwoordelijk voor de algemene beheertaken, de bestellingen voor het horecagedeelte, het organiseren van activiteiten en het werven en inplannen van vrijwilligers. De commissieleden zijn naast hun baan in de avonduren en de weekenden erg druk. Omdat zij overdag aan het werk zijn, komen de taken voor het kulturhus op een tweede plaats. Ondanks dat er in Daarlerveen honderd vrijwilligers zijn die samenwerken om het kulturhus zo goed mogelijk te beheren, is het niet langer op deze manier vol te houden.
Uit het behoefteonderzoek is gebleken dat bijna 37 procent van de respondenten vindt dat er meer activiteiten georganiseerd mogen worden. Vooral ouderen in de leeftijdscategorie 70+ gaven aan dat er weinig activiteiten voor hun doelgroep georganiseerd worden. Om deze doelgroep bij het kultur

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingBedrijfskunde MER
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk