De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwaliteit van (be)leven

Een inventariserend onderzoek naar de kwaliteit van leven in de psychogeriatrische zorg

Kwaliteit van (be)leven

Een inventariserend onderzoek naar de kwaliteit van leven in de psychogeriatrische zorg

Samenvatting

Vanaf 1 januari 2015 is de zorg hervormd; de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is ontstaan. Dit heeft invloed op hoe de zorg is georganiseerd, en hoe deze moet worden uitgevoerd. Verpleeg- en verzorgingshuizen in heel het land moeten de zorg anders inrichten, zo ook Zorggroep Sint Maarten. Het personeel moet anders te werk gaan, de vraag is alleen hoe en welke gevolgen dit voor bewoners heeft.
 
Kwaliteit van leven is een term die regelmatig gebruikt wordt, met name in de ouderenzorg. De kwaliteit van leven is echter een subjectief oordeel over het eigen leven op lichamelijk, sociaal en psychisch gebied. De vraag is of de hervormingen in de zorg invloed hebben op de kwaliteit van leven, en hoe deze kwaliteit van leven eigenlijk is. De plek waar dit onderzoek heeft plaatsgevonden, is de Fleerder Es; een gesloten afdeling van Zorggroep Sint Maarten voor bewoners die psychogeriatrische zorg ontvangen. Dementie valt onder de psychogeriatrische zorg; het is een progressieve en terminale ziekte waarbij het hersenstelsel verslechtert (Van Deth, 2013). Patiënten worden daardoor beperkt in het dagelijks leven; men kampt bijvoorbeeld met vergeetachtigheid, verwarring, moeite met spreken en ongeremde emoties.
 
Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken hoe de kwaliteit van leven van de bewoners van afdeling Fleerder Es is, na de hervormingen in de zorg; het is een inventariserend onderzoek waarin aanbevelingen een belangrijke rol spelen. De hoofdvraag van het onderzoek luidt dan ook; Hoe is de kwaliteit van leven van de bewoners op de afdeling Fleerder Es na de hervormingen in de zorg, en welke verbeterpunten zijn er. Het doel op lange termijn is het behouden en waar nodig verbeteren van deze kwaliteit van leven. Om dit te realiseren zijn zowel theoretische als praktische deelvragen beantwoord. De eerste theoretische deelvraag luidt; welke richtlijnen hanteert Zorggroep Sint Maarten voor het nastreven van de kwaliteit van leven voor haar bewoners. In de tweede praktische deelvraag wordt gekeken hoe dementie de kwaliteit van leven beïnvloed. De praktische deelvragen zijn beantwoord door middel van interviews. In verband met het ziektebeeld van de bewoners van afdeling Fleerder Es was het niet mogelijk hen te interviewen. Daarom is er voor gekozen om hun vertegenwoordigers te interviewen; praktische deelvraag vier luidt dan ook; hoe zien vertegenwoordigers de kwaliteit van leven terug? In praktische deelvraag drie wordt gekeken hoe personeel dit terugziet. In totaal zijn 11 personeelsleden en negen vertegenwoordigers geïnterviewd.
 
Voordat personeelsleden en vertegenwoordigers geïnterviewd zijn, is door middel van twee theoretische deelvragen gekeken welke invloed dementie op de kwaliteit van leven heeft, en welke richtlijnen Zorggroep Sint Maarten hanteert voor kwaliteit.
 
Het antwoord op de hoofdvraag is geen eenduidig antwoord. Het is een combinatie van de antwoorden op de deelvragen. Uit de theoretische deelvragen bleek dat dementie veel invloed heeft op de kwaliteit van leven, in alle drie de domeinen; zowel psychisch, sociaal als lichamelijk. De bewoners zijn afhankelijk van de mensen om hen heen, en de dingen die hen aangeboden worden. Ook zijn ze afhankelijk van wat familie over hen vertelt. Dit blijkt ook uit interviews met vertegenwoordigers; hun familielid geeft zijn/haar behoeftes door zowel dementie als hun karakter niet aan.
 
Uit de resultaten van de praktische deelvragen en de interviews is gebleken dat het personeel kritischer is dan de vertegenwoordigers als het gaat om de kwaliteit van leven. Het personeel ervaart een hoge werkdruk maar wil graag goed handelen, en kijkt om deze reden wellicht kritischer naar het eigen handelen. Er is gebleken dat er sprake is van heftigere en complexere problematiek op de afdeling, ten opzichte van een periode terug. De geïnterviewde vertegenwoordigers zijn

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2017-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk