De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Drones als handhavingsinstrument

Behoorlijkheidsnormen bij het gebruik van onbemande luchtvaartuigen door de overheid

Drones als handhavingsinstrument

Behoorlijkheidsnormen bij het gebruik van onbemande luchtvaartuigen door de overheid

Samenvatting

 
De Nederlandse overheid kan op verschillende wijzen onbemande luchtvaartuigen inzetten ten behoeve van handhavingstaken. Overheidsinstellingen kunnen zelf drones aanschaffen en hiervoor de juiste ontheffingen aanvragen, maar zij kunnen ook particulieren inhuren om drones in te zetten. Daarnaast is het voor de politie en gemeenten mogelijk om Defensie te verzoeken om zogenaamde militaire bijstand. Door middel van deze bijstandprocedure kan de politie of een gemeente worden bijgestaan door een deel van de krijgsmacht. Deze bijstand kan bestaan uit een Raven-team (de Raven is het type drone in bezit van Defensie).
 
Deze Raven wordt ten behoeve van het handhaven van de openbare orde enkele keren per jaar ingezet. Voor het bestuursrechtelijk handhaven wordt nog geen gebruik gemaakt van onbemande luchtvaartuigen. Op Defensie na zijn er ook nog geen overheidsinstellingen die beschikken over de juiste ontheffing om professioneel te mogen vliegen met onbemande luchtvaartuigen. Wel zijn er binnen de politie plannen voor de opzet van een zogenaamde UAS-eenheid (Unmanned Aerial System). Daarnaast zal het wetsvoorstel flexibel cameratoezicht, wat al door de Tweede Kamer is aangenomen, het voor gemeenten makkelijker maken om gebruik te maken van onbemande luchtvaartuigen bij het handhaven van de openbare orde en het bestuursrechtelijk handhaven. Deze plannen en voorstellen maken het daarom waarschijnlijk dat het gebruik van onbemande luchtvaartuigen door de Nederlandse overheid in de toekomst zal toenemen.
Om te onderzoeken of de behoorlijkheidsnormen van de Nationale ombudsman bij de huidige (nationale) inzet van de Raven voldoende worden geborgd door de overheid is in het vijfde hoofdstuk een kader opgesteld. Relevante behoorlijkheidsnormen uit de behoorlijkheidswijzer van de Nationale ombudsman zijn benoemd en er is beschreven hoe deze zich verhouden tot het onderwerp van dit onderzoek. Hieruit is het volgende kader ontstaan:
Open en duidelijk
-       De overheid legt haar handelen en haar besluiten rondom de inzet van onbemande luchtvaartuigen begrijpelijk en helder onderbouwd uit aan de burger;
-       De overheid maakt actief en duidelijk kenbaar wanneer gebruik wordt gemaakt van vliegend cameratoezicht en welk beleid hier aan ten grondslag ligt;
-       De overheid is transparant in het uitleggen welke procedure zij heeft gevolgd, op welke wettelijke grondslag zij zich beroept en welke rechtsmiddelen de burger heeft.
 
Respectvol
-       De overheid maakt enkel gebruik van drones wanneer er geen ander minder zwaar middel kon worden ingezet voor hetzelfde doel (subsidiariteit);
-       De overheid neemt de nodige maatregelen om de inbreuk op de privacy van personen zoveel mogelijk te beperken;
-       De overheid publiceert beschikkingen voor de inzet van onbemande luchtvaartuigen tijdig en reageert tijdig op eventuele bezwaren van de burger.
 
Eerlijk en betrouwbaar
-       De overheid misbruikt de mogelijkheid van het inzetten van drones bij het handhaven van de openbare niet voor een ander doel (proportionaliteit);
-       De overheid maakt van de mogelijkheid voor bijvangst nooit het hoofddoel van de inzet van drones bij het handhaven van de openbare orde of het bestuursrechtelijk handhaven;
-       De overheid zet drones enkel in wanneer zij hier een duidelijke wettelijke grondslag voor heeft;
-       De overheid ontwijkt niet opzett

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingBestuurskunde/Overheidsmanagement
Datum2015-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk