De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Thesis Trendlab

Een haalbaarheidsonderzoek naar het Trendlab voor de Toeristische branche.

Thesis Trendlab

Een haalbaarheidsonderzoek naar het Trendlab voor de Toeristische branche.

Samenvatting

Het Saxion Innovatie Team werkt constant aan innovaties binnen en buiten Saxion. De aanleiding van het onderzoek is het ontbreken van inzicht op welke manier het SIT van betekenis kan zijn in de vraag van de toeristische branche op gebied van trends & ontwikkelingen. De afstemming tussen de ontwikkelingen en innovaties van de markt, Saxion met haar kennis en de toeristische branche kan volgens het SIT verbeterd worden. Saxion kan doormiddel van haar kennis en verscheidenheid van studenten en lectoren een verschil maken voor bedrijven.
 
Het managementvraagstuk waar de thesis een bijdrage aan levert is het inzicht geven in de creatie van een juiste waardepropositie voor de toekomstige klant. De adviesvraag is ontstaan vanuit de doelstelling van de opdrachtgever.
 
Op welke wijze kan het Trendlab een juiste waardepropositie creëren door middel van informatievoorziening in trends en ontwikkelingen voor de Toeristische Branche?
 
De adviesvraag is beantwoord aan de hand van twee onderzoeksvragen en verschillende deelvragen. Het theoretisch kader, desk research en de interviews uit het veldonderzoek zijn de basis waarop het advies is gebaseerd.
 
De kernwoorden samenwerken en waardepropositie lopen als een rode draad door het rapport.
Samenwerken wordt in dit rapport gezien als een netwerk van mensen en instituties die samen het vermogen hebben een bepaalde positie te organiseren c.q. realiseren.  Samenwerken wordt in het Trendlab niet als doel gezien maar als onderdeel van de waardecreatie. Voor een goede samenwerken zijn er vijf randvoorwaarden opgesteld die de basis vormen voor het Trendlab: ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces.
 
Het Trendlab zal haar waarde creëren door middel van gedeelde waarde. Het Trendlab staat hierin niet centraal maar is onderdeel van de kenniscreatie. De toegevoegde waarde van het Trendlab is hierin het kunnen samenwerken met studenten omdat huidige trendbureaus weinig gebruik maken van studenten. De toegevoegde waarde van het Trendlab wordt inzichtelijk gemaakt door het waardepropositie model. Dit model zoomt in op de waardepropositie en de vraag van de klant. Omdat het Trendlab nog ontwikkeld moet worden is het waardepropositie model een perfect model om enerzijds de dienst te ontwikkelen en anderzijds de doelen, de voordelen en het gemis van de klant duidelijk te maken. De onderzoeksvragen zijn opgesteld aan de hand van het waardepropositie model. De eerste onderzoeksvraag geeft antwoord op de dienst. De tweede onderzoeksvraag geeft antwoord op het klantprofiel.
 
Wanneer gekeken wordt naar de onderzoeksresultaten, kan er geconcludeerd worden dat de visie die het Saxion Innovatie Team heeft aansluit op de vraag van de branche. Uit het veldonderzoek blijkt dat meerdere respondenten uit de branche naast een gebrek aan duiding ook een gebrek zien in de informatievoorziening. Daarnaast wordt de huidige manier van trendwatchen door meerdere respondenten gezien als onbetrouwbaar. Het advies is geschreven op basis van het literatuuronderzoek, veldonderzoek en de bijhorende visie van het Saxion en het SIT. Het Trendlab kan een juiste waardepropositie creëren door de pijnpunten en voordelen te beantwoorden met haar voordeelverschaffers en pijnverzachters. Het Trendlab zal een betrouwbare monitor moeten ontwikkelen alvorens studenten aan de slag kunnen gaan in het Trendlab.
 
 
 
Het advies voor het Trendlab luidt in de volgende ad lib:
Het Trendlab helpt de toeristische branche in Overijssel met het actief in spelen op trends en het begrijpen van trends door het inzichtelijk en toepasbaar maken van trends met een multidisciplinair studenten team. De monitor draagt bij aan de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data. Hierdoor kunnen studenten trends en ontwikkelingen praktisch

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk