De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tevredenheidsonderzoek naar de door SKIK geboden opvang

Tevredenheidsonderzoek naar de door SKIK geboden opvang

Samenvatting

In dit onderzoek staat beschreven dat kwaliteit in de kinderopvang, belangrijk is voor de ontwikkeling van de kinderen. De kwaliteit in de kinderopvang laat zich echter lastig meten. Een aspect van kwaliteit dat wel meetbaar is, is de mate van tevredenheid bij ouders, kinderen en het personeel. 
In dit onderzoek is de tevredenheid van ouders die gebruik maken van kinderdagopvang, peuteropvang en de bso binnen SKIK. Dit is gemeten aan de hand van een digitale vragenlijst, die is opgebouwd uit de volgende negen constructen: Flexibiliteit, Accommodatie binnen, Accommodatie buiten, Begeleiding, Op de groep, Digitalisering, Bereikbaarheid, Ziektebeleid, Algemeen.
Uit dit onderzoek is gebleken dat ouders tevreden zijn over alle negen de constructen. Ouders gaven het gemiddelde cijfer 8,3 voor de geboden opvang binnen SKIK. Verder zijn er nog een aantal significante verschillen gevonden tussen soort opvang en een aantal constructen. Ook zijn er significante verschillen gevonden tussen de locaties en een tweetal constructen. 
Om uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van de geboden opvang binnen SKIK zal er nog onderzoek gedaan moeten worden naar de tevredenheid van kinderen en het personeel.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2016-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk