De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik moet ook continu voor haar klaarstaan!

Een kwalitatieve studie naar mantelzorgsituaties, motivaties en ondersteuningsbehoeften van mantelzorg biedende dochters binnen de extramurale zorgverlening van de Berghorst in Staphorst

Ik moet ook continu voor haar klaarstaan!

Een kwalitatieve studie naar mantelzorgsituaties, motivaties en ondersteuningsbehoeften van mantelzorg biedende dochters binnen de extramurale zorgverlening van de Berghorst in Staphorst

Samenvatting

AchtergrondDoor de toename van het aantal ouderen in Nederland, neemt de vraag naar opname in een zorginstelling toe. De overheid stimuleert ouderen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, waarbij de inzet van mantelzorg belangrijk is. De ervaringen van mantelzorgers betreffende deze mantelzorg zijn wisselend positief dan wel negatief. Om de oudere zo lang mogelijk thuis te laten wonen, is een goede ondersteuning van de mantelzorger van belang teneinde overbelasting bij de mantelzorger te voorkomen. Binnen het beschut wonen (extramurale zorg) van de Berghorst in Staphorst is niet inzichtelijk wat voor de mantelzorg biedende dochters positieve en negatieve mantelzorgsituaties, motivaties en ondersteuningsbehoeften zijn waardoor passende ondersteuning en begeleiding voor deze groep ontbreekt. MethodeDe positieve en negatieve mantelzorgsituaties, motivaties tot het uitvoeren van mantelzorg en ondersteuningsbehoeften van mantelzorg biedende dochters van de extramurale zorg in de Berghorst in Staphorst zijn middels een kwalitatief onderzoek in kaart gebracht. Totaal zijn 12 respondenten geïnterviewd middels een semi-gestructureerde vragenlijst welke is opgesteld middels sensitizing concepts ResultatenNegatieve mantelzorgsituaties zijn; negatief gedrag van de ouder(s), ongelijkheid in de mantelzorgverdeling met broers en zussen, lastige afstemming met de privé situatie, een verminderde communicatie en afstemming met de formele zorg en een lichamelijke/ cognitieve achteruitgang van de ouder(s). Positieve mantelzorgsituaties betreffen het ervaren van waardering en voldoening, ervaren van gezelligheid met de ouder(s) en het ervaren van goede zorg. De belangrijkste motivatie is het plichtsbesef en de vanzelfsprekendheid naar de ouder(s) toe welke bij zowel negatieve en positieve situaties aanwezig is. Ondersteuning binnen mantelzorgsituaties wordt gewenst in de vorm van een gesprekspartner, een vast contactpersoon, meedenken binnen de zorgverlening en het ervaren van goede zorg. Conclusie Mantelzorg biedende dochters binnen de extramurale zorg van de Berghorst in Staphorst beleven naast positieve, voornamelijk negatieve mantelzorgsituaties welke bijdragen aan het ervaren van emoties en frustraties. Proactieve persoonlijke ondersteuning en aandacht voor positieve situaties kan bijdragen aan het langer volhouden van de mantelzorg. AanbevelingenOnderzoek bij andere doelgroepen kan een completer beeld verzorgen van de positieve en negatieve mantelzorgsituaties met als doel de ondersteuning aan de mantelzorger te optimaliseren.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHealth Care and Social Work
Datum2017-07-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk