De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op naar de toekomst!

Van student naar sociaal ondernemende social worker

Op naar de toekomst!

Van student naar sociaal ondernemende social worker

Samenvatting

De kranten staan tegenwoordig vol met het nieuws over bezuinigingen. Onder veel gemeenten bestaan er nog veel onduidelijkheden met betrekking tot de veranderingen waardoor het er op lijkt dat zowel gemeenten als overheid, meer hulp nodig hebben. Sociaal ondernemers of sociaal ondernemende social workers kunnen hierbij een uitkomst bieden. Deze laatste is een onderzoekend persoon met kennis en passie voor sociale-, politieke-, civiele- en economische ontwikkelingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Deze kennis en passie worden geïntegreerd in het beroep van social worker. Tot slot bezit deze persoon een oog voor de rol als pionier die deze persoon heeft en wat deze persoon kan bereiken in het domein van social work.
Gezien de veranderingen in de samenleving wordt er ook iets anders verwacht van de sociaal werker. Het lectoraat Ondernemen in Zorg en Welzijn van Saxion Enschede reageert hierop door onderzoek te doen naar de competenties van het sociaal ondernemen en heeft de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke competenties dienen social workers te ontwikkelen om ondernemend te zijn?
Om tot een antwoord te komen op deze vraagstelling, is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarbij zowel gebruik is gemaakt van literatuur als de meningen van de respondenten. Het betrof een explorerend onderzoek waarbij focusgroepen zijn georganiseerd. Door deze focusgroepen te houden met verschillende disciplines is inzicht verkregen in de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waar de student aan moet voldoen. Daarnaast is inzicht verkregen in wat een student moet kunnen voor het starten en zijn er aspecten genoemd met betrekking tot de aanpassing van het onderwijs. 
Uit de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de ondernemende student actie moet kunnen ondernemen, creativiteit moet bezitten en hindernissen moet kunnen nemen om sociaal ondernemend te zijn. Daarnaast wordt economische- en zakelijke kennis als belangrijk genoemd maar er kan geconcludeerd worden dat dit niet in de opleiding naar voren komt. Verder moeten de studenten zich focussen op de business waar ze bovenstaande kennis bij zouden kunnen gebruiken. Wat betreft de vaardigheden kwam er naar voren dat het gebruik maken van een netwerk heel belangrijk is. Daarnaast wordt er veel gesproken over flexibiliteit, wat ook als houding gezien kan worden, en over het inspelen op veranderingen. Als vierde thema kwam de houding aan bod. De student zou over een open en zakelijke houding en als laatste over een aantal karaktereigenschappen moeten beschikken. Tot slot wordt er regelmatig over het onderwijs gesproken. Het onderwijs zou moeten veranderen. Zo zou het reflecteren op micro-, meso- en macroniveau belangrijk zijn en moet hier meer de nadruk op komen te liggen. Daarnaast wordt er aangeraden om het onderwijs aan te passen op de behoefte van de student.
Dit laatste is gelijk ook een belangrijke aanbeveling. Het onderwijs moet zowel aangepast worden op het niveau van de instelling als op het niveau van de docent en student. De aanbeveling die hierop aansluit is dat er gekeken moet worden naar de implementatie van het sociaal ondernemen in het onderwijs. Er zou daarom een vervolgonderzoek gedaan kunnen worden om te bekijken op welke manieren het sociaal ondernemen geïmplementeerd kan worden.
 
 
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk