De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'De Personeelsdienst als functioneel flexibele organisatie.'

Een onderzoek naar de optimalisatie van de functionele flexibiliteit van de Personeelsdienst 43 Gemechaniseerde Brigade.

'De Personeelsdienst als functioneel flexibele organisatie.'

Een onderzoek naar de optimalisatie van de functionele flexibiliteit van de Personeelsdienst 43 Gemechaniseerde Brigade.

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd bij de Personeelsdienst 43e Gemechaniseerde Brigade. De Personeelsdienst is een onderdeel van het Personeelslogistiek Commando (PLC) van de Koninklijke Landmacht. De Personeelsdienst ondersteunt als professioneel en betrokken partner het lijnmanagement van de 43e Gemechaniseerde Brigade op P&O-gebied. Daarnaast draagt de Personeelsdienst bij aan de (talent)ontwikkeling van de medewerker. Dit onderzoek heeft als doel om te kijken in hoeverre de functionele flexibiliteit van de Personeelsdienst kan worden geoptimaliseerd. Door de reorganisaties van de Koninklijke Landmacht en grote ontwikkelingen op personeelsgebied is er namelijk een onduidelijke situatie ontstaan voor de medewerkers van de Personeelsdienst. Deze onduidelijke situatie vormt door de vele organisatietransformaties een probleem voor de bedrijfsvoering van de Personeelsdienst. Taken en verantwoordelijkheden zijn aangepast en op dit moment complex en slecht over te nemen. Door deze situatie kan de Personeelsdienst zich minder goed aanpassen aan de veranderende organisatie en de omgeving. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Deze organisatietransformaties in de huidige niet-voorspelbare organisatieomgeving vragen om functioneel flexibel personeel. Het optimaliseren van de functionele flexibiliteit wordt als een oplossing gezien, omdat de Personeelsdienst geen middelen heeft om extra personele capaciteit te realiseren. Sterker nog, er moet zelfs meer werk verzet worden met minder mensen. Het efficiënter en breder inzetten van het beschikbare personeel is daarom van belang.De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: Welke maatregelen kan de Personeelsdienst nemen om de functionele flexibiliteit van het personeel te optimaliseren? Om te komen tot deze maatregelen is het onderzoek verdeeld in vier delen. Er is gekeken naar de huidige aanwezigheid functionele flexibiliteit. Functionele flexibiliteit is in dit onderdeel opgedeeld in redundantie en multi-inzetbaarheid. Ook is het gebruik van “High Performance” HR praktijken die de functionele flexibiliteit optimaliseren, gemeten. Daarnaast is onderzocht welke persoonskenmerken, die functionele flexibiliteit optimaliseren, aanwezig zijn bij de Personeelsdienst. Tenslotte wordt onderzocht in hoeverre onderzochte HR praktijken en persoonskenmerken gerelateerd zijn aan functionele flexibiliteit. Het kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd onder alle medewerkers van de Personeelsdienst, 28 personen. De resultaten wijzen uit dat de huidige aanwezigheid van multi-inzetbaarheid en redundantie volgens de medewerkers hoog te noemen is. Desondanks wordt er aangegeven dat er weinig tot geen sprake is van taakroulatie. Ook geven medewerkers aan dat er geen overlap is in aanwezige kennis. Een belangrijke conclusie is dat het werk geen beroep doet op alle kennis en dat medewerkers slecht inzicht hebben in werk, kennis en vaardigheden van collega’s. Geconcludeerd kan worden dat de maatregelen er op gericht moeten zijn om de taken van de Personeelsdienst te matchen met de huidige capaciteit. Op deze manier wordt de ruimte geboden om taken anders te beleggen in de organisatie. Medewerkers geven aan dat er ruimte is om nieuwe taken uit te voeren. Ook is het mogelijk om specifieke taken door verschillende medewerkers in de organisatie te laten uitvoeren. De HR praktijken: efficiënt ingerichte personeelsbezetting en functionele training bieden ruimte voor verbetering. Nieuw personeel is volgens de medewerkers onvoldoende opgeleid voor de nieuwe taak en de kwaliteiten van de medewerkers matchen niet altijd met de functie. Maatregelen zouden er op gericht moeten zijn om nieuw personeel sneller te laten integreren binnen de Personeelsdienst. Verder ligt er ruimte om functionele training toe te passen binnen de Personeelsdienst. Er is voldoende kennis aanwezig, alleen hebben medewerkers volgens dit onderzoek geen inzicht waar d

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHuman Resource Management
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk