De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Loopbaancompetentie ontwikkeling in het mbo

De ontwikkeling van een beroepsproduct om de ontwikkeling van loopbaancompetenties in gedrag vast te kunnen stellen

Loopbaancompetentie ontwikkeling in het mbo

De ontwikkeling van een beroepsproduct om de ontwikkeling van loopbaancompetenties in gedrag vast te kunnen stellen

Samenvatting

In het onderwijs groeit het besef dat er een noodzaak bestaat om studenten beter te begeleiden bij het vormgeven van hun loopbaan (Meijers, Kuijpers & Winters, 2010). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt het aanbieden van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) lessen binnen het voortgezet onderwijs en mbo verplicht. Hierin moeten studenten vaardigheden worden bijgebracht om goede studie- en beroepskeuzes te maken en leren hun loopbaan vorm te geven.Het onderzoek loopbaancompetentie in het mbo is uitgevoerd om een concreet beroepsproduct te ontwerpen waarmee Drenthe College de ontwikkeling van de loopbaancompetenties onder haar studenten in gedrag kan meten. Een dergelijke methode of instrument was niet aanwezig, wel is de school gestart met een professionaliseringstraject voor loopbaanbegeleiders (LOB’ers). De onderzoeksvraag luidt: “Met welk instrument meet je gedrag van de studenten van het Drenthe College dat hoort bij de loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers (2015)?” Door middel van literatuuronderzoek is onderzocht wat er bekend is over de loopbaancompetenties, hoe deze ontwikkeld kunnen worden en wat er komt kijken bij het meten van gedrag. Deskresearch is ingezet om gedragsindicatoren en stellingen voor een vragenlijst te selecteren. Door professionals middels Delphi-onderzoek de lijst voor te leggen is de vragenlijst gecontroleerd. In focusgroepen is de vragenlijst vervolgens door studenten beoordeeld om deze beter aan te laten sluiten bij de doelgroep. Ten slotte is een pilot uitgevoerd om de betrouwbaarheid van de vragenlijst te controleren.Uit literatuuronderzoek blijkt dat de vijf loopbaancompetenties te ontwikkelen zijn in een praktijkgerichte-, vraaggerichte- en dialogische leeromgeving (Kuijpers, 2012). Voor het meten van gedrag zijn vier componenten nodig (Van der Oord, Timmers & Kienhuis, 2006): een uitgewerkt competentieprofiel, een toetskader, het doel en ontwikkelaars. Het ontwerp verloopt in zeven stappen: Kiezen van competenties, situatiebepaling, vertaling naar setting, bepalen gedragsindicatoren, aansluiting bij het leerproces, ontwikkeling van materiaal en de uitvoer van een pilot (Van der Oord, Timmers & Kienhuis, 2006).De gedragsindicatoren en stellingen zijn geselecteerd en worden in een eerste versie van de vragenlijst beoordeeld door professionals door middel van Delphi-onderzoek. Hieruit blijkt dat de vragenlijst verbeterd kan worden op formulering, inhoud en opmaak. De feedback is toegepast op de vragenlijst, waardoor deze beter meet wat het moet meten en meer aansluit bij de doelgroep. Deze versie van de vragenlijst is in de focusgroepen beoordeeld door de studenten. Zij geven aan dat de vragenlijst enkele moeilijke woorden bevat en overzichtelijker kan worden door het gebruik van tussenkopjes. Wel blijkt de vragenlijst duidelijk te zijn voor de doelgroep en niet te groot bevonden. De vragenlijst is in pilots ingevuld door 44 studenten en na een analyse van de Cronbach’s alpha blijkt de onderlinge homogeniteit tussen de schalen betrouwbaar te zijn. Uiteindelijk kon geconcludeerd worden dat de vragenlijst een betrouwbaar instrument is en ingezet kan worden door Drenthe College.Het ontwerpen van een vragenlijst voor studenten van Drenthe College is wel erg complex gebleken. Hoewel er een bruikbaar meetinstrument voorhanden ligt lijkt het zinvol om nader onderzoek te verrichten om een interpretatiehandleiding toe te kunnen voegen aan de vragenlijst. Hiermee zou vastgesteld kunnen worden wanneer de studenten de loopbaancompetenties voldoende hebben ontwikkeld.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHuman Resource Management
Datum2015-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk