De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bijkomende problematiek en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking

Bijkomende problematiek en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Careander, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag in hoeverre er een samenhang bestaat tussen de bijkomende problematiek en de gedragsproblemen van de ambulante cliënten van Careander die onder de WMO vallen. Het doel van het onderzoek is om met de resultaten te achterhalen welke bijkomende  problematiek voor de meeste gedragsproblemen zorgt zodat met deze kennis de begeleider van de ambulante cliënt weet op welke bijkomende problematiek de zorg gericht moet worden om de (meeste) gedragsproblemen te verminderen. Door de verstandelijke beperking zijn de cliënten vaak  niet in staat zelf aan te geven waar de gedragsproblemen vandaan komen en is het voor de begeleider lastig om hier achter te komen. Een ander doel van dit onderzoek is om helder te krijgen welke bijkomende problematiek en gedragsproblemen er spelen bij de ambulante cliënten om zo aan te kunnen tonen bij de gemeente dat problematiek van de cliënten zwaar genoeg is om een WMO indicatie te krijgen.
Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat er vier verschillende soorten bijkomende problematiek zijn: leerproblemen, psychiatrische stoornissen, medischorganische problemen en problemen in gezin en sociale context. Een leerprobleem is een achterstand betreft het leren, het toepassen van het geleerde, denken, oplossen van problemen en beslissen. Bij mensen met een LVB zal dit vaak het geval zijn. Leerproblemen zorgen bij mensen met een verstandelijke beperking vaak voor gedragsproblemen vanwege de frustratie die het hen oplevert wanneer ze beperkt worden in hun handelen en zij zelf ook door hebben dat ze leerproblemen hebben. Tevens blijkt uit de literatuur dat psychiatrische stoornissen vaak samen gaan met een verstandelijke beperking. Psychiatrische stoornissen die vaak voorkomen  bij mensen met een verstandelijke beperking zijn: Autisme Spectrum Stoornissen, hechtingsstoornissen en ADHD. Deze combinaties kunnen zorgen voor veel problemen in de communicatie en in het impulsief uiten van basale behoeften. Medischorganische problemen zij beperkingen in de mobiliteit, zelfverzorging, of communicatie met een lichamelijke oorzaak. Met problemen in gezin en sociale context wordt bedoeld dat zowel de gezinssituatie als vrienden of kennissen schadelijk kunnen zijn voor iemands functioneren.
In het onderzoek zijn de bijkomende problematieken van de ambulante cliënten onderzocht door middel van dossieronderzoek en zijn de gedragsproblemen onderzocht door het afnemen van de ABCL, een vragenlijst die gedragsproblemen meet van volwassenen.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er geen samenhang is tussen de bijkomende problematiek en de gedragsproblemen van de ambulante cliënten. Wel is er een negatieve samenhang tussen de gedragsproblemen en de sterke punten van de cliënten. Dit wil zeggen dat wanneer een cliënt meer sterke persoonlijkheidspunten heeft dat er minder gedragsproblemen zijn en andersom. Tevens blijkt dat uit de resultaten dat de ambulante cliënten gemiddeld het hoogst scoren op de schaal ‘Aandacht problemen’ terwijl er bij geen van allen een aandachtstekortstoornis is vastgesteld.
Er wordt aanbevolen om met het overzicht van de bijkomende problematiek en de gedragsproblemen van de ambulante cliënten de discussie aan te gaan met de gemeente om aan te tonen dat de ambulante cliënten een WMO indicatie nodig hebben. Verder wordt er aanbevolen om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van aandachtstekortstoornissen en om de st

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2016-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk