De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Indirecte Kostencalculatie bij Heutink International

Indirecte Kostencalculatie bij Heutink International

Samenvatting

Aanleiding
Heutink International verzorgt, vanuit Zelhem, alle internationale verzendingen voor de vijf eigen merken van de Heutink Groep: Nienhuis Montessori, Educo, Jegro, Arts & Crafts en Gonzagarredi. Om de vijf eigen merken te kunnen beoordelen en hierover beter onderbouwde beslissingen te kunnen nemen, heeft de directie van Heutink International strategische stuurinformatie nodig, welke onder andere bestaat uit de winstgevendheid per merk. Hiervoor zullen de kosten moeten worden toegerekend aan de merken waartoe deze behoren. De indirecte kosten worden momenteel toegewezen aan de merken op basis van gerealiseerde omzet, een bewuste keuze, maar heeft tot gevolg dat de indirecte kosten mogelijk niet optimaal worden toegerekend om het gewenste inzicht te verkrijgen.
 
Centrale vraag
“Hoe kunnen de indirecte kosten worden verbijzonderd en worden toegerekend aan de merken, zodat de toerekening voldoet aan de eisen van Heutink International?
 
Onderzoeksopzet
Welke indirecte kosten kent Heutink International en moeten worden verbijzonderd?
De indirecte kosten zijn samengevoegd tot 17 kostensoorten: salarissen, overige personeelskosten, directiekosten, nutsbedrijven, onderhoudskosten, huisvestingskosten, automatiseringskosten, productontwikkelingskosten, verkoopkosten, inkoopkosten, rentekosten, administratiekosten, bankkosten, koersverschillen, logistieke kosten, algemene kosten en overige kosten.
 
Kunnen de indirecte kosten worden gecombineerd tot homogene kostenverzamelplaatsen?
De kostensoorten zijn gecombineerd tot 10 kostenverzamelplaatsen: directie, administratie, automatisering, productontwikkeling, verkoop, inkoop, logistiek, personeelskosten, huisvestingskosten en algemene/overige kosten.
 
Welke eisen heeft Heutink International aan de toerekening van de indirecte kosten?
Het kostenverbijzonderingsproces moet bovenal efficiënt zijn, een afweging tussen gedetailleerdheid en de gegevensverzamelingstijd. Aanpassingen moeten liggen op de afdeling administratie en de grootte van de betreffende kostenverzamelplaats speelt een rol. De maximale tijd die aan dit proces besteedt mag worden, zal liggen tussen één á twee uur per kwartaal. Gedetailleerdheid en gebruikersgemak hebben de doorslag gegeven bij de keuze voor de doorberekeningssystematiek, de stapsgewijze methode.
 
Welke allocatiebases moeten de aanwezige kostenverzamelplaatsen verbijzonderen?
De kostenverzamelplaatsen moeten op de volgende wijze worden verbijzonderd: huisvesting (m³ per afdeling), algemeen/overig (aantal medewerkers per afdeling), directie (gelijke verdeling per afdeling), automatisering (aantal cliënts/gebruikers per afdeling), boekhouding (vaste verdeling debiteuren/crediteuren naar verkoop/inkoop), rapportage (gelijke verdeling naar de vijf merken), salarisadministratie (aantal medewerkers per afdeling), inkoop (aantal goederenontvangst-regels per merk), beurskosten (gelijke verdeling naar de merken, uitgezonderd Gonzagarredi), overige verkoopkosten (aantal verkoopfactuurregels per merk), goederenontvangst (aantal goederenontvangst-regels per merk) en verzameling en verzending (aantal verkoopfactuurregels per merk).
De conclusies zijn samengevoegd tot een kosten-verdeelstaat Excel-sjabloondocument.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingBedrijfseconomie
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk