De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het 'laatste kansbeleid', verbeterbaar?

Het 'laatste kansbeleid', verbeterbaar?

Samenvatting

Het aantal huurders in Nederland die vanwege een huurschuld gedwongen worden om hun huurwoning te verlaten neemt toe. Woningcorporaties zijn steeds op zoek naar nieuwe methoden om deze zogeheten woningontruimingen te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is het ‘laatste kansbeleid’. Hierdoor kunnen de huurders (die dan als ‘gebruiker’ betitelt worden) in de woning blijven, maar wel onder strikte voorwaarden. Voldoen zij niet aan de voorwaarden, dan zal de woning definitief worden ontruimd.
Door de positieve resultaten die met deze methode worden geboekt, zoekt de woningcorporatie toenadering met andere partijen om de kans van slagen te vergroten. Eén van die partijen is de gerechtsdeurwaarder, in deze scriptie GGN Tijhuis & Partners.
De aanleiding voor GGN Tijhuis & Partners om onderzoek te doen naar de niet-juridische kant van het laatste kansbeleid komt voort uit vier aspecten.
De gezochte intensievere samenwerking, het verantwoordelijkheidsgevoel van partijen, de toenemende maatschappelijke druk en vooral de (verregaande) consequenties voor de huurder vormen voor GGN Tijhuis & Partners aanleiding om onderzoek te verrichten.
De probleemstelling is als volgt: ‘Wat zijn volgens betrokken partijen beperkingen die ervoor kunnen zorgen dat huurder(s), die deelnemen aan het laatste kansbeleid, het proces niet succesvol doorlopen en welke verbeteringen worden hiervoor noodzakelijk geacht?
Om het onderzoek uit te kunnen voeren zijn vijf partijen geïnterviewd en zijn aan allemaal dezelfde vragen voorgelegd. De  betrokken partijen zijn de woningcorporaties De Woonplaats, Sprengenland Wonen en ProWonen. Ook de Stadsbank Oost-Nederland en GGN Tijhuis & Partners zijn geïnterviewd. Vervolgens is gekeken naar de overeenkomsten en verschillen in de beantwoording.
Het valt op dat de ervaringen die de respondenten met het laatste kansbeleid (en alles wat erop lijkt) hebben, positief is. Ook slaagt het overgrote deel van alle laatste kans-trajecten. Het lijkt erop dat het laatste kansbeleid werkt. Maar wat zijn de niet-juridische beperkingen en verbeterpunten?
Het blijkt dat de medewerking van de gebruiker als belangrijkste wordt ervaren. Hieraan ten grondslag liggen enkele verbeterpunten. De gebruiker moet volledig beseffen dat het écht gaat om een laatste kans. De vraag is of dit in alle gevallen zo is. De beleving van de gebruiker speelt een rol. Ook het laatste kanscontract zelf moet leesbaar, helder en duidelijk zijn.
Ook moet het juridisch gezien zo waterdicht mogelijk zijn. De juridische kant is in deze scriptie niet onderzocht, maar speelt absoluut een belangrijke rol in het gehele proces.
Ook blijkt dat de werkwijze die partijen in het proces van het laatste kansbeleid hanteren, voor valkuilen en tegenstrijdigheden kan zorgen. Om deze valkuilen en tegenstrijdigheden te voorkomen dienen alle partijen de gemaakte afspraken strak te handhaven. Samenwerking van partijen, vooral in de opstartfase, is noodzakelijk. Terugkoppeling is hierbij een kernwoord. Ook als het laatste kansbeleid ten einde komt moet de gebruiker niet aan zijn lot worden overgelaten.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2014-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk