De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Geen motivatie? Bloedlink!

Bachelorscriptie HRM

Geen motivatie? Bloedlink!

Bachelorscriptie HRM

Samenvatting

Samenvatting De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is om inzicht te verschaffen in de mate van intrinsieke motivatie van laboranten en analisten binnen Medlon B.V. Het onderzoek leidt tot een advies over hoe Medlon het werk van analisten en laboranten zo ontwerpen kan dat medewerkers hoog gemotiveerd zijn en daardoor hoge kwaliteit leveren.
De opdracht tot dit onderzoek is gegeven naar aanleiding van verschillende ontwikkelingen zoals de toenemende vergrijzing, het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid en de uitkomsten van het MTO onderzoek september 2014. Medlon wil door dit onderzoek achterhalen hoe zij het werk van analisten en laboranten, gekenmerkt door vaste functieomschrijvingen en weinig kans op doorgroeimogelijkheden, zo kunnen ontwerpen dat medewerkers hoog gemotiveerd zijn en daardoor hoge kwaliteit leveren.
Intrinsieke motivatie vindt plaats wanneer een persoon gemotiveerd is door de handeling zelf. Het doel van de persoon ligt dus in het gedrag zelf (von Grumbkow, 1989). Werknemers die intrinsiek gemotiveerd zijn, werken omdat ze daar plezier in hebben of omdat ze het als een uitdaging zien (Alblas &Wijsman, 2004).
Het onderzoek kent de volgende hoofdvraag: “Hoe kan Medlon het werk van analisten en laboranten zo ontwerpen dat ze hoog gemotiveerd zijn en daardoor hoge kwaliteit leveren”. De hoofdvraag wordt beantwoord door de verschillende werkkarakteristieken van Morgeson & Humprey (2006) te onderzoeken. Er wordt een verband gelegd tussen intrinsieke motivatie en werkkarakteristieken die van toepassing zijn binnen Medlon. Vervolgens wordt er gekeken hoe deze werkkarakteristieken het werk van analisten en laboranten kunnen verrijken.
Voor het samenstellen van de enquête is gebruik gemaakt van een bestaand meetinstrument namelijk de Work Design Questionnaire (WDQ). Deze WDQ is een vragenlijst met betrekking tot de werkkarakteristieken en bestaat uit 57 items. De doelgroep van het onderzoek betreft alle analisten en laboranten van Medlon B.V. Er zijn in totaal 313 analisten en laboranten. Uit analyse is gebleken dat 34 laboranten en 60 analisten de enquête hebben ingevuld. Dit betekent dat er een respons is van 30%. 
Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat analisten en laboranten intrinsiek gemotiveerd zijn binnen Medlon B.V. Echter, er zijn wel bepaalde werkkarakteristieken die verandering kunnen bieden en het werk van analisten en laboranten verrijken kunnen. Medlon kan het werk van analisten en laboranten nog meer verrijken door competentieprofielen van medewerkers op te stellen. Daarnaast moet Medlon leidinggevenden een cursus ‘geven en nemen van feedback’ aanbieden. Verder is het van belang om medewerkers het gevoel te blijven geven dat zij betekenisvol en belangrijk werk uitvoeren. Door het herhalen van patiënttevredenheidsonderzoeken krijgen zij waardering voor het werk wat ze doen. Belangrijk is ook om medewerkers van duidelijke informatie te voorzien met betrekking tot hun werkzaamheden. Tot slot is het belangrijk om nieuwe technologische ontwikkelingen met betrekking tot kennis en apparatuur te volgen. Medlon zal cursussen met betrekking tot deze technologische ontwikkelingen moeten aanbieden om gespecialiseerde kennis te behouden.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHuman Resource Management
Datum2015-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk