De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Civielrechtelijke aansprakelijkheid bij 3D-printen

Civielrechtelijke aansprakelijkheid bij 3D-printen

Samenvatting

De 'derde industriële revolutie ' wordt de uitvinding 3D-printen door velen genoemd. Het fenomeen is relatief nieuw en de technologie ontwikkelt zich met de dag. De laatste jaren heeft het 3D-printen zich van een beroeps- of bedrijfsmatig gebruik ook uitgebreid naar particulier gebruik: iedereen kan een digitaal model downloaden en (laten) uitprinten. Door deze verandering is 3D-printen de afgelopen jaren steeds bekender geworden en is er steeds meer aandacht voor het 3D-printen. Hierdoor vragen veel belanghebbende partijen in productieketen van 3D-printen zich af wat de juridische impact is bij de toepassing van het 3D-printen. Ook mijn opdrachtgever, het Lectoraat Business Development, vraagt zich af wat de juridische impact is bij 3D-printen en dan met name gezien vanuit de civiele aansprakelijkheidsverdeling en hoe deze aansprakelijkheid beperkt kan worden. Daarnaast bestaat er ook publieke interesse naar de juridische impact van 3D-printen. Op meerdere congressen en symposia wordt hier expliciet aandacht aan besteedt.
Dit onderzoek is beschrijvend en analyserend van aard, gericht op de onderzoeksvragen met betrekking tot wie in welke situaties civielrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die voortvloeit uit de toepassing 3D-printen. Er wordt ingegaan op wat de schade is en de verschillende oorzaken waardoor schade kan ontstaan. Hierbij wordt tevens per situatie beschreven wie civielrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden. Ook is onderzocht hoe de aansprakelijkheid beperkt kan worden.
Uit onderzoek is gebleken dat in beginsel de verkoper aansprakelijk is voor schade bij een gebrekkig geleverd 3D-geprint product, ongeacht de oorzaak van de gebrekkigheid. Wanneer schade veroorzaakt wordt door een gebrekkig 3D-geprint product aan personen of andere zaken, dan is in beginsel de producent aansprakelijk. Als uit feitelijk onderzoek blijkt dat een andere partij verantwoordelijk is voor het gebrek in het 3D-geprinte product, kunnen zowel de verkoper, als producent het verhalen op die partij. In de praktijk kan het lastig zijn aan te tonen waar in de productieketen een fout gemaakt is.
Daarnaast is gebleken dat er met betrekking tot 3D-printen enkele bijzondere situaties, die juridisch (nog) onbekend zijn en welke in jurisprudentie of door de wetgever nader toegelicht dienen te worden. Denk hierbij aan de situatie waarbij een ontwerp (CAD-bestand) als entiteit te koop aangeboden wordt en gebrekkig blijkt te zijn. Hierbij kan afgevraagd worden of een CAD-bestand aangemerkt kan worden als zaak/product.
Er zijn aan aantal mogelijkheden voor de ontwerper/producent om de aansprakelijkheid te beperken. Zo kan een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten worden om de schade te dekken, maar in deze situatie is men al aansprakelijk gesteld. Het zou beter zijn om de aansprakelijkheidsstelling te voorkomen, door het opstellen van algemene voorwaarden en contractueel afspraken te maken tussen zakelijk relaties onderling. Zodoende kan de aansprakelijkheid beperkt worden onder het motto: ' 'voorkomen is beter dan genezen ' '.
De scriptie wordt afgesloten met aanbevelingen zoals nader onderzoek te doen naar het verzekeringsaspect bij 3D-printen met betrekking tot de aansprakelijkheid.
Kortom kan uit dit onderzoek geconcludeerd worden dat de huidige wet en regelgeving op het gebied van civielrechtelijke aansprakelijkheid over het algemeen voldoet, toepasbaar is, op de (nieuwe) situaties die 3D-printen met zich meebrengt. Echter dient dit met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden, daar er met betrekking tot aansprakelijkheid bij het 3D-printen tot op heden geen jurisprudentie bekend is. Tevens zijn er enkele bijzondere situaties die eveneens wachten op jurisprudentie.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHBO - Rechten
Datum2015-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk