De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toekomstvisie Toeristisch Bureau Hellendoorn

Toekomstvisie Toeristisch Bureau Hellendoorn

Samenvatting

Toeristisch Bureau Hellendoorn is de destination marketing organization van Hellendoorn en heeft bezuinigingen opgedragen gekregen van de gemeente. In 2012 is dit 9.200 euro, in 2013 35.000 euro. Aangezien dit een groot bedrag op het gehele budget is, vragen ze zich af op welke manier ze verder moeten gaan. De volgende beleidsvraag is dan ook voortgekomen uit dit managementprobleem: “Op welke wijze kan het activiteitenprogramma van Toeristisch Bureau Hellendoorn vanuit organisatorisch oogpunt het beste worden vormgegeven in de toekomst, gegeven de geplande bezuinigingen?”
Dit managementprobleem is onderzocht aan de hand van een literatuurstudie, een veldonderzoek, een benchmark en een aantal interviews. De literatuurstudie is gebruikt voor het verdiepen in het onderwerp maar ook gehouden om te kijken naar organisatiestructuren en mogelijkheden voor activiteitenprogramma’s. Uit de studie bleek dat er geen duidelijke organisatiestructuur bestaat voor een destination marketing organization, maar dat samenwerking met stakeholders, het creëren van beleving en tweezijdige communicatie belangrijke aspecten zijn voor destination marketing organizations. Als mogelijkheden voor activiteitenprogramma’s worden daarnaast het creëren van een imago en dat e-commerce belangrijk is. Ook bij de benchmark met destination marketing organization VisitBritain blijken dit belangrijke pijlers te zijn. Uit de interviews komt naar voren dat de wens van de stakeholders vooral is dat Toeristisch Bureau Hellendoorn een meer coördinerende rol krijgt en een spin in het web wordt tussen de verschillende toeristisch en recreatieve instanties. Daartegenover staat dat zij bereid zijn evenementen te gaan dragen en ze graag samen met Toeristisch Bureau Hellendoorn een imago willen ontwikkelen.
Het huidige activiteitenprogramma van Toeristisch Bureau Hellendoorn moet dus worden aangepast. De drie kerntaken die op dit moment de overhand voeren zijn het promoten en vermarkten van Hellendoorn, goede informatievoorziening en een betere afstemming en een beter aanbod van evenementen. Binnen het nieuwe activiteitenprogramma zijn deze kerntaken aangepast. De volgende dagelijkse taken zullen behoren tot dit nieuwe activiteitenprogramma.
- Toeristisch Bureau Hellendoorn ontwikkelt een strategische visie voor het ontwikkelen van het merk Hellendoorn. Dit doet zij onder meer door nieuwe belevingen op te zetten en hiervoor draagvlak te creëren bij stakeholders (die hierover op tijd worden geïnformeerd). Zodat zij deze nieuwe belevingen daadwerkelijk vorm gaan geven.
- Toeristisch Bureau Hellendoorn besteedt tijd aan het onderhouden van contacten met partijen binnen het toerisme en de recreatie en brengt deze waar nodig bij elkaar.
- Samen met de verschillende partijen gaat Toeristisch Bureau Hellendoorn om tafel zitten om een imago van Hellendoorn te gaan creëren. Zodra dit imago is gecreëerd is het belangrijk dat dit imago onder de mensen komt en dus vaak wordt herhaald in marketing- en promotieactiviteiten van Toeristisch Bureau Hellendoorn.
- De promotie en marketing verschuift van offline naar meer online marketing. Toeristisch Bureau Hellendoorn zal zich bezig houden met het creëren van interactiviteit op de website door fora en blogs, maar zal ook intensief gepromoot worden via de sociale media. Wel zal jaarlijks het Lekker Uit Magazine uitgegeven blijven worden (mits de stakeholders hier achter blijven staan en meer gericht op belevingen) en de tweewekelijkse uitflyer uitgegeven blijven worden.
Met deze nieuwe activiteiten wordt er veel geld/tijd bespaard doordat er minder evenementen door Toeristisch Bureau Hellendoorn zelf worden georganiseerd en er daardoor meer tijd is voor het coördineren van activiteiten en het toerisme.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingHospitality Business School
PartnersToeristisch Bureau Hellendoorn
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk