De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Container hosting Microsoft Azure

Container hosting Microsoft Azure

Samenvatting

De unit Cloud Solutions van ilionx Groningen liep tegen het probleem aan dat zij niet goed voorbereid waren op een vraag van een klant over de hosting van een container gebaseerde applicatie. Om in het vervolg goed voorbereid te zijn op dergelijke vragen, was de vraag van Cloud Solutions om hiervoor een whitepaper te ontwikkelen. Aan de hand hiervan moeten klanten geadviseerd worden over container hosting binnen Microsoft Azure. Hierbij is de volgende hoofdvraag geformuleerd: “Wat is de meest passende geautomatiseerde infrastructuur oplossing voor mijn container gebaseerde applicatie binnen Microsoft Azure?”
Cloud Solutions wilde ook onderzocht hebben hoe deze container infrastructuur automatisch geïmplementeerd kan worden. Aan de hand van literatuuronderzoek is kennis opgedaan over de verschillende container platformen binnen Microsoft Azure. In dit afstudeeronderzoek zijn alleen Container as a Service en Infrastructure as a Service onderzocht, en zijn Platform as a Service en Function as a Service niet onderzocht. De container platformen Virtual Machine met Docker, Azure Kubernetes Services en Azure Red Hat OpenShift zijn hierbij onderzocht. Vervolgens is een multicriteria-analyse gemaakt voor vergelijking van deze container platformen. Aan de hand van deze analyse zijn ook implementatiescenario’s gemaakt. Door het gebruikte implementatiescenario komt uit de multicriteria-analyse naar voren dat Azure Kubernetes Services in dit onderzoek het beste passend is. Bij een andere klantvraag, met dus andere een implementatiescenario, is de kans aanwezig dat er een ander containerplatform beter passend is. De implementatiescenario’s zijn vervolgens verder ontwikkeld naar workflows. In een Proof of Concept is één van de workflows uitgewerkt naar een playbook, waarin aangetoond is dat deze functioneel is. Het automatisch uitrollen van de containerinfrastructuur gebeurt door middel van Azure Resource Manager, waarbij gebruik wordt gemaakt van Azure DevOps.
In het verloop van het onderzoek kwam naar voren dat ook een flyer gemaakt moest worden, welke informeert over een Containerscan waarmee onderzocht wordt welke containerplatform het best aansluit op de container gebaseerde applicatie van een klant. Hiernaast is een whitepaper ontwikkeld waarin de lezer geïnformeerd en geadviseerd wordt over de verschillende container platformen binnen Microsoft Azure.
Met het afronden van de afstudeeropdracht beschikt de unit Cloud Solutions van ilionx Groningen over een flyer en whitepaper waarmee de klant in het vervolg beter kan worden geholpen met hun vraag over hosting van een container gebaseerde applicatie. Hiernaast heeft de unit aan de hand van dit onderzoek, en door de whitepaper en flyer, ook kennis opgedaan van container hosting en over het automatisch implementeren van infrastructuren door middel van Azure Resource Manager en Azure DevOps.
Er zijn naar aanleiding van dit onderzoek ook een aantal aanbevelingen beschreven welke mogelijk tot een vervolgonderzoek kunnen leiden. De eerste aanbeveling is het gebruik van Terraform voor het automatisch uitrollen van de infrastructuur in plaats van Azure Resource Manager. Hiernaast wordt aanbevolen om een vervolgonderzoek te doen naar het gebruik van Platform as a Service- en Function as a Service-platformen binnen Microsoft Azure, naast alleen de Container as a Service- en Infrastructure as a Service-platformen in dit onderzoek. Ten slotte wordt aanbevolen om het personeel van de unit Cloud Solutions van ilionx Groningen te voorzien van scholing op het gebied van container infrastructuren.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHBO-ICT
Datum2020-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk