De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De realiteit van de Droom

Een inventariserend onderzoek naar het handelen van de pedagogisch medewerkers van Prisma

De realiteit van de Droom

Een inventariserend onderzoek naar het handelen van de pedagogisch medewerkers van Prisma

Samenvatting

Naar aanleiding van de nieuwe Jeugdwet wordt er van de medewerkers binnen de jeugdzorg een transformatie verwacht. Zo ook van de pedagogisch medewerkers van Horizon, locatie Prisma. Dhr. du Prie, de directeur van Horizon, geeft vorm aan deze transformatie met behulp van de Droom. De Droom is ene middel om de kwaliteit van zorg binnen Horizon te verbeteren. Naar aanleiding van deze implementatie is er door Carlo Verheijen gevraagd om te onderzoeken in hoeverre er op Prisma gehandeld wordt met de Droom van Horizon als middel.
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs is een landelijke organisatie voor jongeren van 0 tot 23 jaar. Horizon biedt verschillende vormen van hulpverlening. Prisma, de locatie waarop dit onderzoek gericht is, is een open residentiële jeugdzorg setting met een drie milieuvoorziening voor jongeren van 12 tot 18 jaar met uiteenlopende gedragsproblematieken.
Op Prisma is De Droom geïmplementeerd als zijnde een beleid dat bestaat uit verschillende speerpunten waar vervolgens de pedagogisch medewerkers naar moeten handelen. De speerpunten die hierin naar voren komen zijn eigen regie, ouderparticipatie en integratie zorg en onderwijs. Echter wordt er naar aanleiding van een interview met dhr. Du Prie door de onderzoekers geconcludeerd dat de Droom geen beleid is maar een middel.
Om de kwaliteit te verbeteren moeten de medewerkers van Prisma, volgens dhr. Du Prie een cultuuromslag moeten maken. Het liefst ziet hij dit volgens de zeven gewoontes van S. Covey. Om te onderzoeken in hoeverre de medewerkers van Prisma kennis hebben over de Droom en handelen met de Droom als middel. Is dit kwalitatief inventariserend onderzoek gehouden. Er zijn vijftien pedagogisch medewerkers geïnterviewd. Uit de interviews kan er geconcludeerd worden dat de pedagogisch medewerkers van Prisma niet of nauwelijks volgens de Droom werken. Op een enkeling na, werkt geen van de medewerkers volgens de gedragingen van Covey. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk