De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tevredenheid outreachend werken

Tevredenheid outreachend werken

Samenvatting

Vanaf maart 2013 is het FACT Jeugd Twente van start gegaan. Het FACT Jeugd Twente is een samenwerkingsverband tussen de organisaties Jarabee, Ambiq en Mediant (JAM). Het FACT Jeugd werkt volgens een outreachende en sector doorbrekende methode, de FACT-methode. Het JAM heeft voor deze manier van werken gekozen om de stelselwijzigingen omtrent de WMO aan te kunnen. Vanaf 2015 zal de zorg namelijk in handen gaan vallen van de gemeenten in plaats van de provincies, hierdoor zullen vele organisaties veranderingen moeten ondergaan. Echter blijft de vraag of de outreachende manier van werken voor de hulpverleners en jongeren van het FACT Jeugd een goede manier is. Om hier een eerste inventarisatie van te krijgen is er een tevredenheidsonderzoek gestart. Deze inventarisatie is gerealiseerd middels diverse interviews met de jongeren, hulpverleners en verwijzers van het FACT Jeugd. De resultaten laten zien dat er een wisselende tevredenheid is onder jongeren, hulpverleners en verwijzers. Deze wisselende tevredenheid van de hulpverleners heeft onder andere te maken met dat er niet geheel volgens de FACT-methode wordt gewerkt, waardoor veel kaders en regels onduidelijk zijn. Voor de verwijzers komt deze ontevredenheid vooral naar voren omdat ze niet weten wat het FACT Jeugd te bieden heeft. De jongeren zijn daarentegen wel tevreden over de outreachende methode, daarbij is het opvallend dat ze aangeven ook best naar de organisatie toe te willen komen in plaats van dat de hulpverlener naar hen toekomt. Op basis van deze conclusies zijn er aanbevelingen gedaan per doelgroep. Bij de jongeren is de belangrijkste aanbeveling dat er een klachtenprocedure moet worden opgesteld zodat de jongeren ook rechten hebben omtrent hun hulpverleningsproces. Bij de hulpverleners is het belangrijk dat er meer structuur moet komen in de werkwijze en daarbij één methode moet worden gehanteerd, bijvoorbeeld de FACT-methode. Omtrent de verwijzers is de belangrijkste aanbeveling dat er een betere informatievoorziening moet komen voor de verwijzers, zodat ze een duidelijk beeld hebben over de doelgroep van het FACT Jeugd , de verschillende functies van het de hulpverleners binnen het FACT Jeugd en de functie van het FACT Jeugd in het algemeen.
Als laatste wordt er een vervolgonderzoek aanbevolen zodat de samenwerking van het FACT Jeugd nader onderzocht kan worden. Aanvullend onderzoek zorgt voor een zo compleet mogelijk beeld over wat er verbeterd moet worden binnen de samenwerking van het FACT Jeugd. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2014-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk