De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Informatie in het preHistorisch Dorp

Informatie in het preHistorisch Dorp

Samenvatting

In de periode van februari tot en met mei 2021 is een onderzoek uitgevoerd naar het verbeteren van de informatievoorziening voor bezoekers tijdens evenementen van het preHistorisch Dorp te Eindhoven. De vraag naar dit onderzoek ontstond doordat een aantal bezoekers dachten dat tijdens evenementen geen activiteiten te ondernemen waren. Zij gaven aan dat dit kwam door het ontbreken van informatievoorziening hierover. Het doel van dit onderzoek is dan ook om deze bezoekers beter te informeren over activiteiten tijdens evenementen.
Het onderzoek is uitgevoerd door verschillende informatievoorzieningen van soortgelijke evenementen en musea te vergelijken met die van het preHistorisch Dorp. Daarnaast zijn interviews gehouden. Met de eerste twee interviews is een basis voor het onderzoek gelegd. In het derde interview zijn verschillende manieren van informatievoorziening en hoe deze gebruikt zouden kunnen worden besproken. De resultaten die voort zijn gekomen uit het onderzoek hebben geleid tot een aantal adviezen.
Een beperking die zich tijdens dit onderzoek heeft voorgedaan is dat door de coronamaatregelen musea gesloten waren en evenementen niet door mochten gaan. Het wordt dan ook aanbevolen om na de afschaffing van de coronamaatregelen te kijken welke adviezen geïmplementeerd kunnen worden. Verder worden ook een aantal andere aanbevelingen gedaan op micro-, meso- en macroniveau.
Uit het vergelijkende onderzoek bleek dat het preHistorisch Dorp de juiste informatievoorzieningen gebruikte. Uit de interviews bleek dan ook dat het probleem in de vormgeving en communicatiestrategie van de informatievoorzieningen zat. Aan de hand van de adviezen is een voorstel gedaan voor het verbeteren van de informatievoorziening tijdens evenementen. De belangrijkste adviezen die worden gegeven hebben betrekking op de vormgeving en inzet van informatieborden. Deze werden al gebruikt, maar zouden op een andere manier beter tot hun recht komen. Ook worden twee nieuwe communicatiestrategieën aanbevolen, die ontwikkeld zijn om aan de behoefte van de doelgroepen te voldoen. Daarnaast is ook per informatievoorziening uitleg gegeven over hoe deze in het preHistorisch Dorp ingezet zouden kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2021-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk