De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De implementatie van e-talentmanagement bij Nedap

De implementatie van e-talentmanagement bij Nedap

Samenvatting

In opdracht van Nedap is onderzoek uitgevoerd naar het gebruik maken van e-talentmanagement. Het doel van het onderzoek is een e-talentmanagementsysteem vinden die bijdraagt aan talentontwik­keling en past binnen de Nedap-cultuur. Nedap hoopt dat het gebruik maken van een e-talentmanagementsyteem zal leiden tot meer talentontwikkeling, hogere prestaties en snellere progressie van de medewerkers. Op dit moment is de ene marktgroep al meer mee bezig met talentmanagement dan de andere. Met oog op de relatief verhoogde wens tot prestatie-verbetering onder de medewerkers, is een hoog gebruiks­per­cen­tage van e-talentmanagement wenselijk. De hoofdvraag die in dit onderzoeksrapport wordt beantwoord, luidt als volgt: Welke randvoorwaarden behoren er bij een digitaal personeelssysteem dat ondersteuning biedt aan talentontwikkeling en sluiten aan bij Nedap als organisatie?
Het antwoord op deze vraag wordt gegeven aan de hand van de volgende deelvragen:

Aan welke inhoudelijke functionaliteiten moet een e-HRM-systeem voldoen, wil het bijdragen aan talentontwikkeling?
Welke invloed heeft acceptatie op de mate waarin gebruikers technologie inzetten ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling?
Welke invloed heeft intentie op de mate waarin gebruikers technologie inzetten ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling?
Welke succesfactoren zorgen voor een succesvolle implementatie van het systeem?

De theorie vormt de input voor diverse interviews met marktgroepleiders, medewerkers en een ex­ter­ne organisatie. De resultaten van dit onderzoek hebben geleid tot de volgende conclusies. Ten eerste is het opvallend dat weinig mensen weten wat e-talentmanagement is, terwijl ongeveer de helft van de medewekers wel voordeel ziet in het gebruik hiervan. Daarnaast blijken de medewerkers vooral intrinsiek gemotiveerd als het gaat om het gebruik maken van een digitaal personeelssysteem.  Respondenten willen er geen gebruik van maken, omdat het ze veel inspanning kost en omdat ze het privacy­gevoelig vinden. Tevens is onbekendheid met e-talentmanagement een voorkomende reden, daarom moet de manier waarop de organisatie de communicatie aanbiedt met betrekking tot de implementatie van e-talentmangement sterk zijn. Ten slotte geeft één van de respondenten aan geen behoefte te hebben aan ondersteuning vanuit e-talentmanagement. De aanbevelingen zijn ondergebracht in een aantal deelonderwerpen. Deze worden hieronder puntsgewijs weergegeven.
 
v  Inhoudelijke functionaliteiten van het e-talentmanagementsysteem.
v  Acceptatie van het e-talentmanagementsysteem
v  Intentie om het e-talentmanagementsysteem te gebruiken.
v  Succesfactoren voor de implementatie van een e-talentmanagementsysteem
v  Overige aanbevelingen
v  Passend e-talentmanagementsysteem

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingHuman Resource Management
Datum2015-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk