De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Stimuleren van duurzaam reisgedrag bij gebruikers van een Mobility-as-a-Service-platform

Stimuleren van duurzaam reisgedrag bij gebruikers van een Mobility-as-a-Service-platform

Samenvatting

Om de fijnmazige bereikbaarheid van de Achterhoek te verbeteren is een Mobility-as-a-Service pilot gestart genaamd Netmobiel. De provincie Gelderland wil weten hoe Netmobiel kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, en heeft opdracht gegeven om te onderzoeken hoe zij als vervoersbemiddelaar duurzaam reisgedrag kunnen stimuleren. Het duurzame vervoersaanbod is echter zeer beperkt, en biedt vaak geen reëel alternatief voor particuliere vervoersmiddelen zoals de auto, daarnaast is uit vooronderzoek gebleken dat er veel weerstand jegens duurzaamheid heerst.
Het doel van dit onderzoek is gericht op het beantwoorden van de vraag van de provincie. Om deze doelstelling te bereiken is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kan de Netmobiel-MaaS-applicatie worden uitgerust met persuasieve elementen die gebruikers aanzetten tot duurzaam reisgedrag, zodat er uiteindelijk minder CO2-emissies kunnen worden gerealiseerd door de mobiliteitssector in de Achterhoek?
Voor het beantwoorden van de vraagstelling is deskresearch uitgevoerd naar het begrip duurzaamheid binnen de context van de opdrachtgever, onderzocht welke vervoersgedragsmaatregelen kansrijk zijn voor het realiseren van een CO2-reductie, en onderzocht hoe gedragsverandering gerealiseerd kan worden. Daarnaast is er een vragenlijstonderzoek opgezet en zijn er drie verschillende ontwerpoplossing voor het stimuleren van duurzaam reisgedrag ontworpen, waarvan er één is doorontwikkeld tot een high fidelity prototype. Het prototype is vervolgens aan de hand van een usability-test met vijf representatieve testpersonen getest.
Uit dit onderzoek is gebleken dat voor een kansrijke toename van het aantal duurzame vervoersbewegingen door Netmobiel-gebruikers, maatregelen moeten worden getroffen die het aantrekkelijker maken om de auto efficiënter te benutten, met name bij de lange-afstandsritten. Het is zeer waarschijnlijk dat financiële stimuli effectief zijn voor het bewerkstelligen van deze doelstelling. Uit de kleinschalige prototype-test is gebleken dat de ontwerpoplossing kansen biedt om duurzaam reisgedrag te stimuleren bij Netmobiel-gebruikers.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingCreative Media and Game Technologies
Datum2020-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk