De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een indicator van kwaliteit of maatschappelijke druk?

Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de prestatie-indicator doelrealisatie per einddoel

Een indicator van kwaliteit of maatschappelijke druk?

Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de prestatie-indicator doelrealisatie per einddoel

Samenvatting

Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de factoren die de resultaat scores bepaalden en om eventueel de betrouwbaarheid van het toekennen van de scores te vergroten. De korte termijn doelstelling is behaald doordat er gebruik is gemaakt van zowel een dossieranalyse als van interviews met trajectcoördinatoren en cliënten binnen de geïndiceerde zorg. Op de lange termijn zou de betrouwbaarheid van het toekennen van de scores vergroot kunnen worden wanneer de organisatie actief bezig gaat met de door de onderzoekers geleverde resultaten. Daarnaast is het van belang dat er vervolgonderzoek gedaan wordt naar de bepalende factoren.
De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt: Welke factoren bepalen de resultaat scores van de prestatie-indicator doelrealisatie binnen de geïndiceerde zorg van Jarabee in de periode van 1 maart 2013 tot en met 31 augustus 2013?
Uit het onderzoek blijkt dat de organisatie werkt via de raamwerkafspraken van de prestatie-indicatoren die zijn opgesteld door Jeugdzorg. Opvallend was echter dat de trajectcoördinatoren weinig waarde hechtten aan de scores. Het gesprek was voor hen vele malen belangrijker. De trajectcoördinatoren ervoeren totaal geen druk om hoog te scoren. Later kwam echter naar voren dat het formuleren van doelen een belangrijke rol speelt bij het toekennen van scores. Wanneer een doel onrealistisch is, zal dit ervoor zorgen dat het doel lager scoort. Uiteindelijk is ook de interpretatie van een score van belang om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit wat betreft de betekenis van de score. Daarnaast blijkt dat bepaalde soorten doelen en modules hoger scoren dan anderen. Zo scoren onderzoeksdoelen het allerhoogst met een gemiddelde van 1,7 op de GAS-schaal. De module Observatiediagnostiek is de module met het hoogste gemiddelde (1,8). In deze module wordt echter veel gewerkt met onderzoeksdoelen waardoor deze hoge score mogelijk te verklaren is.
Aanbevelingen;
 1. Gesprek met de werknemers van Jarabee. Door met elkaar in gesprek te gaan over het belang van de cijfers, met in het vooruitzicht de transitie, zal men inzien dat goede cijfers steeds belangrijker worden. Niet alleen het gesprek is van belang maar ook het juist toekennen van de scores.
2. Intervisie met collega’s. Dit zodat alle werknemers die te maken krijgen met het toekennen van resultaat scores met elkaar kunnen discussiëren over het opgestelde doel en de interpretatie van de score die gegeven is en/of gegeven moet worden. Op deze manier kan men elkaar helpen met het juist formuleren van doelen waardoor de score op lange termijn verbeterd kan worden.
Concluderend uit het onderzoek blijkt dat bepaalde factoren een grote invloed hebben op de hoogte van de resultaat score. Niet alleen de aanwezigheid van de betrokken partijen bij het eindgesprek speelt een rol maar ook de ingezette interventies en de soort doelen. Om de score mogelijk te kunnen verbeteren dienen de opgestelde doelen meer aandacht te krijgen. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2014-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk