De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar aanpassing van de Werkvaardigheidsmeting

Afstudeerscriptie 2018

Onderzoek naar aanpassing van de Werkvaardigheidsmeting

Afstudeerscriptie 2018

Samenvatting

In 2013 heeft de Nederlandse overheid de participatiewet ingevoerd met als doel dat de overheid en werkgevers meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst moeten nemen. Het doel is dat er 125.000 banen vrijkomen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Voor reintegratieorganisaties zoals Westendorp-PR betekenen deze ingevoerde wetten dat zij ondersteuning krijgen vanuit overheid en gemeenten om kandidaten met een fysieke of psychische beperking te kunnen plaatsen bij ondersteunende werkbedrijven. Om haar kandidaten klaar te stomen voor de arbeidsmarkt, heeft Westendorp-PR er voor gekozen om met deze ondersteuning een meting te ontwikkelen om die algemene werkcompetenties in beeld te brengen; de werkvaardigheidsmeting. Met deze meting kunnen competenties gemeten en gevolgd worden over een langere periode om vast te stellen of er sprake is van arbeidsgerelateerde groei. Om te onderzoeken in hoeverre deze meting valide is, is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Wat is de validiteit van de algemene competenties van de werkvaardigheidsmeting van Westendorp-PR?’. Aan de hand van drie deelvragen wordt deze onderzoeksvraag beantwoord. De werkvaardigheidsmeting bestaat uit vijf competenties: Nauwkeurig Werken, Samenwerken, Communiceren, Taken Uitvoeren en Stressbestendig zijn. Uit literatuuronderzoek blijkt dat de competenties Samenwerken, Communicatie en Stressbestendig zijn een rol spelen op werkgebied. Ook blijkt op basis van dit literatuuronderzoek dat andere competenties, die niet in de werkvaardigheidsmeting zijn opgenomen (zoals Prestatiemotivatie en Initiatief nemen), een rol spelen. Er is onderzoek verricht onder 50 respondenten die bij Westendorp-PR begeleid zijn en voor wie de werkvaardigheidsmeting is ingevuld. Er is gekozen om de beoordelingen van de coach en werkbegeleider te gebruiken als data voor de analyses. Ook is er aan vijf jobcoaches gevraagd om een vragenlijst met competenties te beoordelen op hun belang. De validiteit is vormgegeven door deze te beoordelen op de concurrente- en inhoudsvaliditeit van de meting en de betrouwbaarheid is getest als voorwaarde voor validiteit. Op basis van analyses kan geconcludeerd worden dat er een lage specificiteit van de competenties is wanneer deze met elkaar worden vergeleken, waardoor het onduidelijk is wat er precies gemeten wordt. Hierdoor kunnen er vraagtekens worden gezet bij de betrouwbaarheid van de meting en komt de validiteit in het geding. Over de validiteit kan gezegd worden dat er allereerst geen significante verschillen zijn gevonden tussen de jobcoaches onderling op het gebied van hun beoordeling van de vragenlijst en ten tweede dat er tussen de werkbegeleider en coach geen significante verschillen zijn gevonden . Hiermee kan geconcludeerd worden dat de validiteit van de test op dit moment onvoldoende is. Er wordt aanbevolen om andere competenties te meten die meer variëteit hebben. Daarnaast wordt aanbevolen onderzoek te doen naar het hanteren van geclusterde competenties. Het vergelijken van de werkvaardigheidsmeting met andere soortgelijke metingen kan leiden tot het verbeteren van de validiteit.       

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk