De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement

Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement

Samenvatting

Recente sociaal- maatschappelijke veranderingen zoals de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in 2007 en de veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) hebben de afgelopen jaren geleid tot ingrijpende veranderingen in zorg en welzijn. De hulpvraag van mensen en de mogelijkheden die zij bezitten om deel te nemen in de huidige samenleving zijn veel meer centraal komen te staan. Mensen worden geacht te werken met de middelen die zij bezitten en deel te nemen aan wat tegenwoordig een ‘participatiesamenleving’ wordt genoemd. Zelfredzaamheid staat centraal en daarbij is het activeren en vergroten van een sociaal netwerk onmisbaar (Wmo werkplaatsen, 2014). Helaas is participatie, zelfredzaamheid en een sociaal netwerk als veilige basis niet voor iedereen vanzelfsprekend. Uit recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2013), blijkt dat bijna veertig procent van de volwassen Nederlanders zich eenzaam voelt. Vereenzaming komt in de huidige maatschappij binnen alle bevolkingslagen en groepen mensen voor.Om de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement toch zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de persoonlijke situatie, behoeften en mogelijkheden van het individu, hebben de Wmo werkplaatsen de werkervaringen van professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn uit heel Nederland in kaart gebracht. Deze ervaringen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de werkwijze ‘Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement’. Deze werkwijze zal als training worden aangeboden aan professionals en vrijwilligers in wonen welzijn en zorg.Momenteel bevindt de handleiding zich in de fase van doorontwikkeling. Dit gebeurt op basis van onderzoek binnen Alifa, Aveleijn en Zorgfederatie Oldenzaal, waarbij de ervaringen van professionals en vrijwilligers, die in hun werkveld te maken krijgen met cliënten die zich eenzaam voelen of verkeren in een sociaal isolement, in kaart worden gebracht. Juist omdat eenzaamheid een subjectief gegeven is, is het belangrijk om met cliënten in gesprek te gaan wanneer er sprake is van een vermoeden van eenzaamheid. De werkwijze biedt professionals verschillende handvaten, waaronder een lijst met signaleringspunten. Om de efficiëntie van deze lijst in de praktijk te vergroten, is er onderzocht naar welke signaleringspunten door hulpverleners van Alifa, Aveleijn en Zorgfederatie Oldenzaal in de praktijk als meest belangrijk worden ervaren. Op die manier ontstaat er een overzichtelijk instrument dat professionals tijdens hun werk en tijdens voorlichtingen kunnen gebruiken.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2014-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk