De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veiligheid Vakbekwaamheidspleinen VNOG

Veiligheid Vakbekwaamheidspleinen VNOG

Samenvatting

Op de vakbekwaamheidspleinen binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, heeft zich in 2016 een incident voorgedaan. Hierdoor zijn er veel vragen ontstaan omtrent de veiligheid op de vakbekwaamheidspleinen binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Worden alle regels wel nageleefd, zijn deze duidelijk en bekend bij de oefenstaf en de oefenlieden? Om hier uitsluitsel over te geven is er een onderzoek uitgevoerd omtrent de borging van veiligheid op de vakbekwaamheidspleinen binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Tijdens dit onderzoek stond de volgende hoofdvraag centraal; ‘Op welke manier kan veiligheid geborgd worden voor, tijdens en na brandbestrijding- en hulpverleningsoefeningen op de vakbekwaamheidspleinen binnen de VNOG, anno 2019?’Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen gehanteerd;1. Waar moeten de vakbekwaamheidspleinen aan voldoen om veiligheid te borgen voor, tijdens en na de brandbestrijding- en hulpverleningsoefeningen?2. Waar moeten de objecten, aanwezig op de vakbekwaamheidspleinen, aan voldoen om veiligheid te borgen voor, tijdens en na de brandbestrijding- en hulpverleningsoefeningen?3. Waar moeten personen, aanwezig bij de vakbekwaamheidspleinen, aan voldoen en op letten om veiligheid te borgen voor, tijdens en na de brandbestrijding- en hulpverleningsoefeningen?4. Hoe kan de VNOG veiligheidsissues uit ongevallen of incidenten borgen in de lesstof en oefeningen van vakbekwaamheid?Dit onderzoek is uitgevoerd door het maken van een deskresearch, literatuuronderzoek, en fieldresearch, het voeren van interviews. Hieruit is naar voren gekomen dat de documentatie die aanwezig is over de veiligheid op de vakbekwaamheidspleinen niet up-to-date is. Dit zal aangepakt moeten worden om de veiligheid te kunnen borgen op de pleinen. Onder deze documentatie vallen de RI&E’s die uitgevoerd dienen te worden voor de pleinen, objecten en de veiligheid van personen. De documenten met betrekking tot regels en procedures zijn ook niet allemaal even recent. Ook blijkt dat de verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk zijn, deze zullen uitgezocht en vastgelegd moeten worden. Deze bevindingen geven aan dat er best nog wat werk te verzetten is door een aantal medewerkers binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Om dit snel op te kunnen pakken en het aspect veiligheid te kunnen borgen op de vakbekwaamheidspleinen, is bij deze scriptie een implementatieplan geschreven waar alle aanbevelingen en actiepunten in verwerkt zijn en uitgevoerd kunnen worden.In deze scriptie wordt een verdieping gegeven over informatie die van toepassing is voor de veiligheid op en om vakbekwaamheidspleinen, betreffende; de pleinen, objecten en personen binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De scriptie is zo opgezet dat een ieder deze kan lezen en begrijpen. Dit kan zijn van iemand werkzaam bij de brandweer tót iemand werkzaam bij een andere overheidsinstelling, óf iemand die informatie wil vergaren over oefenen op vakbekwaamheidspleinen en wat daarbij komt kijken.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingIntegrale Veiligheidskunde
Datum2019-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk