De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoeks- en adviesopdracht

De kwalitatieve eisen van managementinformatie voor inzicht in het op koers liggen van de organisatie

Onderzoeks- en adviesopdracht

De kwalitatieve eisen van managementinformatie voor inzicht in het op koers liggen van de organisatie

Samenvatting

Het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede heeft in 2011 een reorganisatie uitgevoerd. Onderdeel van deze reorganisatie was een verplatting van de organisatie en het vervangen van de ICT systemen. Hierdoor zijn de verantwoordelijkheidsgebieden van de managers veranderd met het probleem dat er relevante managementinformatie ontbreekt. Het doel van deze onderzoeks- en advies opdracht is het inventariseren van de informatiebehoefte van het management en het opleveren van een managementdashboard.
Op basis van relevante literatuur is een ‘long-list’ van de managementinformatie opgesteld voor de managers van het theater. Zo is in eerste instantie onderzocht wat de functionaliteit van de managers is en hoe met informatie wordt omgegaan binnen de organisatie. Daarnaast is onderzocht wat de informatiebehoefte van de managers is op grond van de processen, de organisatiestructuur, de strategie en de doelen. De ‘long-list’ is in meerdere interviews met de managers besproken, om deze af te bakenen en te concretiseren. Daarnaast zijn interviews gehouden met de directie om aanvullende informatie te verkrijgen over de kwalitatieve eisen van managementinformatie. Dit is relevant, omdat de directie ook gebruik moet kunnen maken van het dashboard.
Aangezien het Wilminktheater veel verschillende inkomstenbronnen heeft (voorstellingen, partijen, pauze, subsidie), die beheerst moeten kunnen worden, en dus ook in verband hiermee diverse kostenposten bestaan, is de informatiebehoefte omvangrijk. Immers, elke manager heeft zijn eigen informatiebehoefte waaraan het dashboard moet voldoen.
Het Wilminktheater maakt gebruik van het intranet AFAS InSite, waar MS Excel-mappen geüpload kunnen worden. Elke manager heeft toegang tot dit kopje. Zo wordt geadviseerd, het dashboard met Excel op te stellen en via AFAS InSite te presenteren. De brongegevens moeten geëxporteerd worden uit het boekhoudprogramma AFAS en het ticket-programma ITIX. Om de informatie op het dashboard juist, volledig en betrouwbaar te behouden moet altijd met formules, en naar mogelijkheid met draaitabellen en -grafieken gewerkt worden. Om fouten bij de import en gegevensverwerking te voorkomen, moeten er aparte tabbladen zijn voor de import van gegevens, de verwerking van de gegevens via formules, en het dashboard zelf. Er wordt geadviseerd om het proces van gegevens import in Excel te automatiseren.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingBedrijfseconomie
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk