De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ambassador's journey

Een onderzoeks- en adviesrapport over hoe Adecco Group Nederland door middel van de employee journey merkambassadeurs maakt van stagiair(e)s

Ambassador's journey

Een onderzoeks- en adviesrapport over hoe Adecco Group Nederland door middel van de employee journey merkambassadeurs maakt van stagiair(e)s

Samenvatting

Er is kwalitatief onderzoek gedaan naar hoe de employee journey voor stagiair(e) verbeterd kon worden, teneinde merkambassadeurschap. De employee journey bestaat uit drie fasen en is gelinkt aan de kernbegrippen aantrekken, ontwikkelen en behouden in de in-, door- en uitstroomfase. Deze kernbegrippen zijn meetbaar gemaakt door literatuuronderzoek te doen naar factoren die hierop van invloed zijn. Deze factoren zijn de meetinstrumenten waarmee het veldonderzoek is ingegaan. Deze factoren zijn getoetst tijdens het veldonderzoek bij stagiair(e)s door middel van een checklist voorafgaand aan de interviews die de stagiair(e)s in dienden te vullen, ook wel de delphi methode genoemd. De checklist was de leidraad tijdens het interview. Er zijn tevens nieuwe factoren naar voren gekomen die stagiair(e)s belangrijk vinden. Ook is er onderzoek gedaan naar de succesfactoren met betrekking tot de kernbegrippen bij een best practice. Van tevoren zijn geen factoren voorgelegd, omdat de inbreng van deze respondenten maximaal moest zijn. De getoetste, nieuwe en succesfactoren zijn geanalyseerd en degenen die overeenkwamen en/of elkaar versterkten zijn samengevoegd. Vervolgens zijn deze factoren vertaald naar touchpoints in de employee journey. Een touchpoint betreft de interactie tussen organisatie en, in dit geval, de stagiair(e) om de betrokkenheid te verhogen. Betrokkenheid is onderdeel van de affectieve dimensie van het merkambassadeurschap en wanneer de betrokkenheid wordt verhoogd heeft dit een positieve invloed op het merkambassadeurschap. Er zijn in totaal 17 touchpoints geformuleerd. Uit literatuur- en veldonderzoek is gebleken dat de ontwikkeling de sleutelfactor is. Gezien de tijd die staat voor de thesis is het niet mogelijk om alle 17 te implementeren, daarom is gekozen voor het persoonlijke ontwikkeltraject dat naar voren is gekomen als touchpoint in de doorstroomfase van de employee journey en dus gericht is op de ontwikkeling. Het persoonlijk ontwikkeltraject is het belangrijkst en essentieel in het verhogen van de betrokkenheid teneinde merkambassadeurschap. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHotel Management
Datum2018-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk