De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Studeren met een functiebeperking

Tevredenheid en ervaringen van studenten uit fase 2 op de Academie Mens en Maatschappij, geholpen door de Taakgroep Aanvullende Studiebegeleiding.

Studeren met een functiebeperking

Tevredenheid en ervaringen van studenten uit fase 2 op de Academie Mens en Maatschappij, geholpen door de Taakgroep Aanvullende Studiebegeleiding.

Samenvatting

Studenten met een functiebeperking komen steeds meer voor in het hoger onderwijs. Zo ook op het Saxion en specifiek op de Academie Mens en Maatschappij. Om die reden heeft de Academie Mens en Maatschappij een taakgroep opgericht. De Taakgroep Aanvullende Studiebegeleiding is er voor studenten met een functiebeperking. Zij biedt hulp aan deze studenten bij het studeren om vertraging en/of uitval te voorkomen.
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe tevreden studenten met een functiebeperking zijn over de geboden hulp en hoe zij het studeren ervaren. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe tevreden zijn de studenten met een functiebeperking uit fase 2 van Academie Mens en Maatschappij met de geboden hulp van de Taakgroep Aanvullende Studiebegeleiding en hoe ervaren zij het studeren? In dit onderzoek staat een functiebeperking voor een beperking die het functioneren van in dit geval de studie beperkt. Het gaat hierbij om elke lichamelijk, zintuigelijke en/of psychische beperking, chronische ziekte of andere stoornis die het studeren kan beperken. Fase 2 zijn studenten die minimaal vakken volgen uit het 3e studiejaar.
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er gebruik gemaakt van een anonieme online enquête die verspreid is onder de studenten die bekend zijn bij de Taakgroep Aanvullende Studiebegeleiding uit fase 2. Uit de antwoorden op de enquête blijkt dat de deelnemers (zeer) tevreden zijn over de hulp bij voorzieningen en de begeleiding van de Taakgroep Aanvullende Studiebegeleiding. Daarnaast blijkt dat de deelnemers positief zijn over de steun en het begrip van studiegenoten, studieloopbaanbegeleiders, docenten en de Taakgroep Aanvullende Studiebegeleiding. Echter blijkt ook dat sommige deelnemers niet van alle hulp gebruik hebben gemaakt en dat er meer bekendheid moet komen over de Taakgroep Aanvullende Studiebegeleiding en welke hulp ze precies biedt. Als laatste wordt duidelijk dat er te weinig contactmomenten zijn met studiegenoten, studieloopbaanbegeleider, docenten en Taakgroep Aanvullende Studiebegeleiding.
De aanbeveling is dan ook om verdiepend onderzoek te doen naar hoe deelnemers precies de hulp hebben gekregen van de Taakgroep Aanvullende Studiebegeleiding en wat maakt dat ze tevreden zijn of niet. Daarnaast zou een samenwerking met de Uitgestelde Examen-kring en de Taakgroep Aanvullende Studiebegeleiding een belangrijke bijdrage kunnen zijn aan elkaars expertise. Als laatste zou er onderzoek verricht kunnen worden naar belangrijke onderdelen van de opleiding zoals stage, onderzoek en de minor; welke hulp hebben studenten daar specifiek nodig, hoe beïnvloedt hun functiebeperking bepaalde keuzes en hoe kan de Taakgroep Aanvullende Studiebegeleiding daaraan bijdragen. Dit onderzoek biedt een mooie basis om meer onderzoek te doen naar studeren met een functiebeperking. Helemaal aangezien het VN-Verdrag Handicap stelt dat hoger onderwijsinstellingen worden verplicht om inclusie van studenten met een beperking te bevorderen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2018-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk