De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nieuwe Omgevingswet

anders groeien

Nieuwe Omgevingswet

anders groeien

Samenvatting

Samenvatting
Anders Groeien is een traject binnen de provincie Overijssel dat probeert zowel binnen als buiten de provincie en het provinciehuis creativiteit en vernieuwing te bevorderen. Dit traject is voortgekomen uit veranderingen in de samenleving. De overheid doet stappen terug. De overheid is mede daarom op zoek naar nieuwe creatieve methoden om met beperkte middelen eigen verantwoordelijkheid te nemen en lokale initiatieven te stimuleren en faciliteren.
 
In 2018 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, deze wet zorgt ervoor dat verschillende problemen in de toekomst integraal kunnen worden opgelost. Nu is het Omgevingsrecht ondergebracht in verscheidene wetten. In de Omgevingswet zullen al deze wetten worden samengevoegd tot één geheel. Door deze te bundelen en te vereenvoudigen ontstaat meer samenhang in het beleid, is er meer ruimte voor maatwerk, zijn er minder regels en is er meer duidelijkheid en gemak voor de gebruikers.
 
Aanleiding van dit onderzoek is een vraag vanuit de provincie Overijssel. Zij wil weten welke aspecten uit de nieuwe Omgevingswet voor het traject “anders groeien” als borging kunnen worden gebruikt. Doelstelling van dit onderzoek is te formuleren, welke punten uit de nieuwe Omgevingswet kunnen worden gebruikt door de provincie Overijssel om het traject “anders groeien” en de daarbij behorende projecten juridisch te waarborgen.
De aanleiding, doelstelling en probleemstelling resulteerden in vier deelvragen. Deze zijn:
- Welke bepalingen, met betrekking tot het traject “anders groeien”, staan er in het Omgevingsrecht (de Huidige wetgeving)?
- Welke bepalingen, met betrekking tot het traject “anders groeien” staan er in de nieuwe Omgevingswet?
- Welke veranderingen gaan deze nieuwe bepalingen met zich meebrengen voor de provincie Overijssel?
- Hoe dient de provincie Overijssel haar visie en beleid aan te passen aan de nieuwe bepalingen van de Omgevingswet?
Deze deelvragen beantwoorden de hoofdvraag: welke wijzigingen brengt de nieuwe Omgevingswet met zich mee voor de provincie Overijssel en hoe kan de provincie het traject “anders groeien” borgen?
Er is in dit onderzoek gebruikgemaakt van deskresearch, literatuurstudie en interviews. Hiervoor is gekozen om een zo valide mogelijk onderzoek te verkrijgen.
 
Dit onderzoek laat zien hoe de huidige wetgeving in elkaar zit en welke bepalingen voor de provincie van belang zijn. De bepalingen in de nieuwe Omgevingswet worden hierbij geanalyseerd. Op basis van het onderzoek naar de huidige en nieuwe wetgeving en de vergelijking van de beide wetten zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
Aanbeveling 1: Houd rekening met veranderingen met betrekking tot de organisatiecultuur.Aanbeveling 2: Stel onderwerpen vast die voor maatwerk in aanmerking komen.Aanbeveling 3: Zorg voor transparantie van kernonderwerpen.Aanbeveling 4: Verwerk de omgevingswaarden in de omgevingsverordening.Aanbeveling 5: Neem het voorbereidingsbesluit op in de beleidscyclus.Aanbeveling 6: Neem het projectbesluit op in de beleidscyclus.Wanneer deze aanbevelingen worden opgevolgd is de provincie Overijssel goed voorbereid op de invoering van de Omgevingswet.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHBO - Rechten
Datum2014-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk