De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op weg naar een ondernemende toekomst

Op weg naar een ondernemende toekomst

Samenvatting

In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag in hoeverre de competenties, die een Social Worker nodig dient te hebben voor sociaal ondernemen, uit het bachelor onderzoek ‘van hulpverlener naar sociaal ondernemer’ zijn toegepast in het huidige curriculum Social Work en hoe de overige resultaten van dit onderzoek nog toepasbaar zijn binnen het curriculum Social Work. Dit is de hoofdvraag van het onderzoek.  Door het beantwoorden van vier praktische deelvragen, kon er antwoord gegeven worden op de hoofdvraag. De vier praktische deelvragen zijn:
1.       Hoe ziet het huidige curriculum betreft sociaal ondernemen binnen de opleiding Social Work op Saxion eruit?
2.       Welke competenties zijn de uitkomsten van het bachelor onderzoek ‘van hulpverlener naar sociaal ondernemer’?
3.       Welke competenties worden toegepast in het huidige curriculum Social Work betreft de uitkomsten van het bachelor onderzoek ‘van hulpverlener naar sociaal ondernemer’?
4.       Hoe kunnen competenties, die tot op heden nog niet zijn toegepast betreft het bachelor onderzoek ‘van hulpverlener naar sociaal ondernemer’, toegevoegd worden in het huidige curriculum Social Work?
Onderstaande theoretische deelvragen dienden voor wetenschappelijke onderbouwing van de praktische deelvragen en de gebruikte begrippen binnen het onderzoek. De drie theoretische deelvragen zijn:
1.       Wat zegt de literatuur over sociaal ondernemen?
2.       Welke definitie geeft de literatuur over een curriculum?
3.       Wat zegt de literatuur over Social Work zowel nationaal als internationaal?
Voor dit onderzoek zijn zowel korte- als lange termijndoelstellingen geformuleerd. De lange termijndoelstelling geeft weer dat het onderzoek een bijdrage wil leveren aan het curriculum Social Work binnen het Saxion te Enschede. Het is de bedoeling dat de resultaten van het onderzoek kunnen worden ingezet voor toekomstige sociale ondernemers die de opleiding Social Work willen starten. De korte termijndoelstelling wil inzichtelijk krijgen hoe de resultaten en competenties uit het bachelor onderzoek ‘van hulpverlener naar ondernemer’ kunnen worden toegepast in het curriculum Social Work.
Voor het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen is deskresearch en inventariserend onderzoek verricht. Dit o

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk