De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Multidisciplinaire categorisatie van evenementen

Multidisciplinaire categorisatie van evenementen

Samenvatting

Door de herstructurering van de rampenbestrijding en crisismanagement is Nederland verdeeld in veiligheidsregio’s. Op dit niveau wordt opnieuw gekeken naar de rampenbestrijding, crisismanagement en het voorkomen van (grote) incidenten. Om incidenten bij evenementen te voorkomen wordt in veiligheidsregio Gelderland-Zuid aandacht besteed aan de werkwijze bij evenementen. Door middel van een evenementenkalender en categorisatie van evenementen worden de risico’s en belasting voor hulpdiensten bepaald. Dit bleek in de praktijk niet goed te werken, wat de aanleiding voor dit onderzoek is.
Onderzoek
In het onderzoek is onderzocht op welke wijze de categorisatie van evenementen verbeterd kan worden. Hierbij werd onderzoek verricht naar het risicogehalte van evenementen, de criteria bij en wijze van categoriseren, de werkwijze van de hulpdiensten en de ongewenste samenloop van evenementen. Door middel van een literatuurstudie konden de verantwoordelijkheden en wet- en regelgeving worden vastgelegd. Binnen en buiten de regio is gekeken naar beschikbare methoden en informatie over het categoriseren van evenementen. De criteria voor het categoriseren en de werkwijze van de instanties kon worden vastgesteld door interviews met de betrokken instanties (de hulpverleningsdiensten en de gemeenten). Uit de interviews kwam ook informatie met betrekking tot ongewenste samenloop van evenementen naar voren.
Resultaten en conclusies
Het doel van het onderzoek was de categorisatie van evenementen te verbeteren. Gedurende het onderzoek werd bij de interviews gesignaleerd dat wilde de categorisatie beter werken, ook andere zaken verbeterd moesten worden. Om deze reden is het onderzoek wat uitgebreid en is ook ingegaan op het evenementenbeleid en de evenementenkalender. Uit het onderzoek blijkt dat de wet- en regelgeving bij evenementen is vastgelegd, maar dat deze algemeen geformuleerd zijn. Hierdoor kunnen de hulpdiensten en de gemeenten zelf bepalen wat voor invulling zij er aan geven. Geconcludeerd kan worden dat andere methoden beschikbaar zijn. Deze moeten wel toepasbaar worden gemaakt op de betreffende veiligheidsregio. Uit de gesprekken met de hulpdiensten en gemeenten kan veel geconcludeerd worden. De belangrijkste conclusie is dat de hulpdiensten weinig hebben aan de huidige categorisatie. Zij hebben wel belang in de zogenoemde basisgegevens per evenement: het soort evenement (activiteit), de hoeveelheid en soort publiek en de locatiegegevens. Ook kan worden gesteld dat zij belang hebben bij de categorisatie van evenementen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in wel óf niet regionaal belastend.
Aanbevelingen
Uit het onderzoek zijn diverse aanbevelingen voort gekomen. Ten eerste zullen de verantwoordelijkheden van de partners moeten worden vastgelegd. Hierbij is van belang dat de definities helder en duidelijk worden gesteld. De methoden die beschikbaar zijn, zouden toegepast kunnen worden in de veiligheidsregio. Deze moeten dan wel worden aangepast, zodat ze van toepassing kunnen zijn in de regio. Een up-to-date evenementenkalender moet zorgen voor het tijdig zien van ongewenste samenloop. Op de evenementenkalender moeten de basisgegevens beschikbaar zijn. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt in regionaal wel óf niet belastende evenementen. Door verder onderzoek kan dit onderscheid worden gemaakt en worden toegepast in de veiligheidsregio.

Toon meer
OrganisatieSaxion
InstituutAcademie Bestuur & Recht
PartnersVeiligheidsbureau Gelderland-Zuid
Gepubliceerd in
Jaar2009
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk