De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rol van erfbetreders

Een onderzoek naar de rol van erfbetreders van een accountancybureau bij het signaleren van psychosociale problematiek bij melkveehouders.

Rol van erfbetreders

Een onderzoek naar de rol van erfbetreders van een accountancybureau bij het signaleren van psychosociale problematiek bij melkveehouders.

Samenvatting

Eind 2018 kwam in het nieuws dat er agrariërs zijn die met psychosociale problematiek kampen. In sommige gevallen eindigt dit in suïcide. Erfbetreders, mensen die voor hun beroep op het erf van een agrariër komen, kunnen dergelijke problemen signaleren en waar nodig de agrariër doorverwijzen naar een hulpverleningsinstantie.
 
Alfa Accountants en Adviseurs B.V. is op de hoogte van de problematiek die speelt bij agrariërs en wil graag weten in hoeverre zij een rol heeft als erfbetreder.
Dit is de reden geweest om een onderzoek te doen naar de rol van Alfa als erfbetreder bij het signaleren van psychosociale problematiek bij de melkveehouder.
 
Om gegevens voor dit onderzoek te verzamelen zijn er 60 enquêtes uitgezet onder erfbetreders van Alfa waarvan 52 de enquête hebben ingevuld. Daarnaast zijn er vier interviews gehouden met klantbeheerders of relatiemanagers van Alfa. Tevens zijn er drie interviews afgenomen met andere erfbetreders.
 
De eerste onderzoeksvraag is: ‘Welke mogelijke oorzaken zijn er voor het ontstaan van psychosociale problematiek bij de melkveehouders?’. De beantwoording van deze onderzoeksvraag laat zien dat (langdurige) stress veroorzaakt kan worden door de wet- en regelgeving die vanuit de overheid opgelegd wordt, de regelingen vanuit de melkafnemer zoals FrieslandCampina en de negatieve beeldvorming over agrariërs. Uit literatuurstudie blijkt dat (langdurige) stress een oorzaak is voor het ontstaan van psychosociale problematiek.
 
De tweede onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe zien erfbetreders van Alfa hun rol als erfbetreder en wat hebben zij nodig om het gesprek met de melkveehouders over psychosociale problemen aan te gaan?’. Deze onderzoeksvraag is beantwoord door middel van enquêtes en interviews. Uit de verkregen informatie komt naar voren dat er behoefte is aan concreet beleid rondom de rol van erfbetreder. Ook is er behoefte aan een overzicht van hulpinstanties waar naar doorverwezen kan worden. Daarnaast is er behoefte aan trainingen/cursussen zodat men beter leert omgaan met de problematiek. De resultaten uit de enquête en interviews worden geanalyseerd aan de hand van een stappenplan.
 
De derde onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe gaan andere erfbetreders zoals veeartsen, veevoeders en banken om met signalen van psychosociale problematiek?’. Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord door middel van interviews met een dierenarts, bedrijfsadviseur van Agrifirm en een accountmanager van de Rabobank. De resultaten uit de interviews worden geanalyseerd met de verkregen informatie uit de analyse van de tweede onderzoeksvraag. Hieruit komt naar voren dat andere erfbetreders over het algemeen dezelfde stappen hanteren bij het signaleren van psychosociale problematiek als de erfbetreders van Alfa.
 
De probleemstelling: ‘In hoeverre kunnen erfbetreders van Alfa Accountants en Adviseurs B.V. een rol spelen bij het signaleren van psychosociale problematiek bij melkveehouders?’ wordt beantwoord door middel van de uitkomsten van de onderzoeksvragen. Geconcludeerd kan worden dat erfbetreders van Alfa een belangrijke rol spelen bij het signaleren van psychosociale problematiek bij melkveehouders. Omdat deze rol niet eenduidig is gedefinieerd wordt aanbevolen dat Alfa concreet beleid vormt omtrent de rol van erfbetreders bij het signaleren van psychosociale problematiek bij melkveehouders. Daarnaast zal Alfa cursussen/trainingen moeten aanbieden aan erfbetreders zodat zij beter leren omgaan met signalen. Dit bevordert het bespreekbaar maken van signalen en het herkennen van psychosociale problematiek.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2019-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk